Християнські мотиви у прозовій творчості Ганни Барвінок

  • Вікторія Ткаченко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: християнство, Бог, віра, милосердя, образ, ментальність, характер, жанр

Анотація

У статті проаналізовано особливості художньої спадщини маловідомої української письменниці ІІ половини ХІХ століття Ганни Барвінок. Осмислено християнську складову прозової спадщини белетристки. Виокремлено тематичні аспекти прозописьма, що базується на розумінні ключових питань, пов’язаних з релігійною мораллю та ментальною культурою українського суспільства означеної доби, увиразнено характер архетипних образів, що пов’язані з християнськими традиціями українців. Окреслено художні шукання авторки, визначено засоби та прийоми побудови твору. Зроблено акцент на концептах серце, душа, вірна любов. Доведено, що основу світоглядних уявлень письменниці та її героїв формує своєрідний симбіоз релігійно-християнських знань. Загалом звернено увагу на художню й філософську площину майстерності, що дозволяє ідентифікувати талант Ганни Барвінок на самодостатньому ідейно-художньому рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вікторія Ткаченко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури

Посилання

Барвінок Г. Святе Різдво на хуторі // Літературно-науковий вісник. 1905. Т. 29. Кн. 2. С. 77-84 (Ч.2).

Ганна Барвінок: Збірник до 170-річчя від дня народження (Ред. В. Шендеровський, уклад. В. Яцюк). Київ: Рада, 2001. 556 с.

Крупка В. Поезія Володимира Забаштанського (проблеми творчої еволюції). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Київ. 2010. 21 с.

Сулима В. Біблія і українська література. Київ: Освіта, 1998. 399 с.

Українська душа (За ред. В. Храмової). Київ: МП «Фенікс», 1992. 128 с.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Тернопіль: Феміна, 1994. 480 с.

Фонди Чернігівського літературно-меморіального музею ім. М.Коцюбинського. Ф.А. 28, № 39. С. 1.

Опубліковано
2019-11-22
Розділ
Літературознавство