Кордоцентричні образи в поезії Анастасії Ткаченко (на матеріалі збірки «Із запахом кави...»)

  • Вікторія Ткаченко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: поезія, образи, мотиви, кордоцентризм, ліричний герой, ремінісценції, ментальність, характер

Анотація

У статті подано спробу проаналізувати образну систему лірики Анастасії Ткаченко з позицій національної «філософії серця». Виокремлено тематичні аспекти, пов’язані з ментальними традиціями українського народу. На прикладах конкретних поезій розкривається образна специфіка лірики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вікторія Ткаченко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури

Посилання

Баронин А. Этническая психология. Київ: Тандем, 2000. 264 с.

Літературознавчий словник-довідник / упор. Р.Т.Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. Київ: ВЦ «Академія», 1997. 752 с.

Ткаченко А. «Із запахом кави...». Поезія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 90 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності. Українська художня проза і літературна критика кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київ: «Задруга», 2003. 354 с.

Юркевич П. Философские произведения. Москва: Правда, 1990. 672 с.

Ярмусь С. Памфіл Данилович Юркевич (1826-1874) та його філософська спадщина. Вст. ст. Юркевич П. Твори. Вінніпег: Колегія Св. Андрея, 1979. 785 с.

Опубліковано
2019-04-19
Розділ
Літературознавство