Поліжанрова структура письменницького епістолярію: постановка проблеми

  • Валентина Крищук Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: жанр, поліжанрова структура, письменницький лист, автобіографія, метажанр, стиль, автор

Анотація

У статті розкрито жанрову специфіку сучасного письменницького листа, його поліжанрову структуру, що є новим поштовхом, можливо навіть науково-дискусійним, у визначенні метажанрової природи української документалістики, до якої належить приватний письменницький лист. Доведено, що в метажанрі діаспорної епістоли відбувається процес зіставлення одного світу з іншим: реального і художнього, уявного, залежно від порушеної письменником проблематики і тематики, а також просторового світу (свій – чужий), часових орієнтирів (колись і тепер) тощо. Результати аналізу текстового наповнення листа переконують в тому, що письменницька епістолографія нині репрезентує поліжанрову структуру документалістики – автобіографію, біографію письменників, некролог. Серед наукових жанрів – літературознавча стаття, рецензія. В епістолі письменників української діаспори оприявнено художній жанр – ліричну поезію, а також жанри публіцистики – замальовка, біографічний нарис, інтерв’ю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Крищук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури

Посилання

Ільків А. В. Інтимний дискурс письменницького епістолярію другої половини ХІХ – початку ХХ століть: автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2016. 40 с.

Котяш І. Епістолярій Спиридона Черкасенка: автобіографічний та літературний контексти. Слово і Час. 2012. № 4. С. 85–91.

Коцюбинська М. Листи і люди. Роздуми про епістолярну творчість. Київ: Дух і літера, 2009. 582 с.

Мазоха Г. С. Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини ХХ століття: автореф. дис. ... д-ра філол. наук: спец. 10.01.01 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2007. 36 с.

Мацько В. Епістолярний материк. Хмельницький: Цюпак А. А, 2018. Т. 1. 446 с.

Пустовіт В. Ю. Український письменницький епістолярій ХІХ ст.: відображення перебігу літературного процесу: [моногр.]. Харків: вид-во Іванченка І. С., 2019. 329 с.

Семенюк О. Епістолярні діалоги Вінстона Черчилля з дружиною Клементиною: конвергенція жанрово-стильових модифікацій. Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць. Сер.: Філологічні науки. 2018. № 11. С. 102–107.

Семенюк О. Б. Типологія письменницького епістолярію: наукова рецепція теоретичних стратегій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018. № 35, т. 1. С. 79–82.

Опубліковано
2020-09-09
Розділ
Літературознавство