Функції монологічного мовлення в епістолярному жанрі

  • Валентина Крищук Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: епістолярій, стиль, монологічне мовлення, адресант, адресат, ситуативна детермінованість, функції

Анотація

У статті доведено, що епістолярний стиль мови, сфера його використання необмежена – у листі може йти мова про творчі плани, побут, інтимне життя, політику, релігію, науку, освіту чи виробництво. Основне ж призначення мови – це заочне спілкування у монологічному форматі, писемно оформленій матриці, а тематика залежить від сфери їх впливу, зацікавленості обох сторін (адресанта й адресата), сформованого світогляду, мовної культури. Епістолярій не лише має приватний характер, а й історичний, суспільно-культурний інтерес, що доведено під час аналізу листів літераторів української еміграції Павла Богацького та Юрія Шевельова. Досліджено функції монологічного мовлення в епістолярному жанрі в різновекторних аспектах їх використання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Крищук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури

Посилання

Богацький П. Архіви / зібр. Левко Богацький. Sydney: б.в.,2003. 432 с.

Волкотруб Г. Стилістика ділової мови: навч. посіб. Київ: МАУП, 2002. 208 с.

Кожина М. О некоторых вопросах диахронической стилистики. Лингвостилистические исследования научной речи / отв. ред. М. Я. Цвиллинг. Москва: Наука, 1979. С.12–36.

Листи до Олександра Смотрича / вступ. стаття, підгот. текстів листів та коментарі Віталія Мацька, Інни Нікітової. Слово і час. 2017. № 12. С. 61–77.

Мазоха Г. Публіцистика і мемуаристика українських письменників : навч. посіб.-хрестоматія. Київ: Міленіум, 2016. 416 с.

Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. Стилістика української мови: підруч. Київ: Вища школа, 2003. 462 с.

Пантелеймон Куліш. URL: http://dovidka.biz.ua/panteleymon-kulish-biografiya-korotko/ (дата звернення: 27.01.2018).

Malinowski Bronislaw. The Problem of Meaning in Primitive Language. C.K. Ogden, J.A. Richards. The Meaning of Meaning: 9th ed. New York; London, 1953. P. 296–336.

Опубліковано
2018-02-26
Розділ
Літературознавство