«Добро» і «Зло» в літературі: інтертекстуальний діалог вікторіанського та неовікторіанського романів

  • Світлана Маховська Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
  • Тарас Маховсський Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка
Ключові слова: «добро», «зло», вікторіанський роман, неовікторіанський роман, інтертекст, діалог, постмодернізм, Ч.Дікенс, А.С.Баєт

Анотація

У світлі теорії інтертекстуальності статтю присвячено аналізові міжтекстової взаємодії вікторіанського та неовікторіанського романів щодо специфіки словесно-образної реалізації категорій «добро» і «зло» на прикладі сучасного англійського роману А.С.Баєт «Дитяча книга» та роману «Пригоди Олівера Твіста» Ч.Дікенса. Широта й багатство інтертекстуального поля роману А.С.Баєт простежується на сюжетно-композиційному, ідейно-тематичному, художньо-образному рівнях. Діалогічна взаємодія вікторіанського та неовікторіанського романів вибудовується у вигляді запозичення та розвитку ідей, підтвердження, наслідування, варіації і переосмислення, в тому числі категорій «добро» і «зло».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Світлана Маховська, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури

Тарас Маховсський, Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка

учень 11 класу

Посилання

Артеха Ю. Ю. «Children’sbook» А. С. Байєтт: «Детская книга» или книга о детях. Від бароко до постмодернізму. Випуск XVІІІ. 2014. С.149 – 153.

Байетт А. Детская книга [Електронний ресурс]/ Пер. с англ. Т. Боровиковой. М.: Эксмо, 2012. 832с. Режим доступа: http://loveread.ec/read_book.php?id=28636&p=210

Богданова І.В. Реалізм Ч. Діккенса: синтез елементів різних художніх систем (за романом «Пригоди Олівера Твіста»). Мова і культура. 2012. Вип. 15, т. 1. С. 293-300.

Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста: роман [Електронний ресурс] / Чарлз Діккенс; переклад. М.Пінчевський, Г. Пінчевська-Чекаль, О.Терех. К.: Дніпро, 1987. 423с.

Півнюк Н. Соціальні контрасти та моральні конфлікти у висвітленні Ч.Діккенса. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 1999. № 4. С. 55-58.

Слоневська І. Інтертекстуальний діалог культур як жанрова домінанта неовікторіанського роману. Філологічний дискурс, випуск 6. Хмельницький: ХГПА, 2017. С.139-149.

Шаповал М.О. Стратегії інтертекстуальності та гра свідомостей у сучасній українській драмі: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук: спец. 10.01.06 – теорія літератури. Київ, 2010. 36 с.

Шуба Ю.В. Вікторіанський і неовікторіанський роман: інтертекстуальний діалог культур (на прикладі роману «Чаттертон» Пітера Акройда) [Електронний ресурс] Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Сер.: Літературознавство. 2014. Вип. 2(2). С. 220-228. Режим доступу: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN /Nzl_2014 _2%282%29__24

Vanuska Karen. Naught for the naughty / K. Vanuska // Knopf Doubleday, 2009.

Опубліковано
2020-09-29
Розділ
Літературознавство