Із криниці пам’яті

  • Тетяна Швець Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Анотація

У діаристиці Д. Гуменної (1904–1996) яскраво окреслено світоглядні домінанти, суб’єктивно-психологічне змалювання літературного процесу в Україні та поза її межами. Хоча проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості її прозописьма розглядали Ю. Шевельов, М. Васьків, В. Жила, Л. Дражевська, Н. Пазуняк, В. Мацько, Л. Онишкевич, Т. Черкашина, О. Коломієць, Т. Ткаченко, які закцентували на потребі створення аналітичних праць, які б розкривали через призму щоденникових записів біографію мемуариста, особливості її творчого процесу, спроектовували наше уявлення на розуміння характеру сприйняття контрастного світу через власне «Я» та «Інші», на спосіб філософського мислення, оцінку літературного середовища, власне подій ХХ ст.

Докія Гуменна, починаючи від 1933 р., вела щоденник. Для неї це було як «вигребування з пам’яті досвіду і теперішня його оцінка – свого роду пам’ять... на шляху до вдосконалення» [1 : 10, арк. 8]. За переліком подій і фактів діаспорного життя перед нами постає калейдоскоп біографічних довідок авторки, які неможливо прочитати в підручниках літератури чи історичних хроніках.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Швець, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури

Посилання

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України / Щоденники Докії Гуменної. Ф. 234. Оп. 10. 104 арк.

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України / Щоденники Докії Гуменної. Ф. 234. Оп. 7. 137 арк.

Заварзіна Є. В. «Щоденник» (1911–1925) Володимира Винниченка : авторська свідомість та літературний контекст: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література». Харків: б. в., 2008. 19 с.

Лук’янчук Юлія. Жанрова специфіка «Щоденника 1956–1969» В. Ґомбровича. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10357/1/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf (дата звернення 11.12.2016).

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України / Щоденники Докії Гуменної. Ф. 234. Оп. 5. 118 арк.

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України / Щоденники Докії Гуменної. Ф. 234. Оп. 9. 107 арк.

Костюк В., Денисенко В. Модерн як поле експерименту (Комічне, фрагмент, гіпертекстуальність). Київ: б. в., 2002. 176 с.

Опубліковано
2018-04-19
Розділ
Літературне джерелознавство