Постать Григорія Костюка крізь призму щоденника Докії Гуменної

  • Тетяна Швець Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: метажанр, щоденник, культурно-еміграційний простір, постать Г. Костюка

Анотація

У статті висвітлено постать українського літературознавця, дослідника історії української літератури, критика, суспільного діяча Г. Костюка. Діяльність вченого демонструється крізь призму щоденника Д. Гуменної – самобутньої особистості, талант якої на повну силу розкрився в українському культурно-еміграційному просторі, частиною якого був Г. Костюк.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Швець, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури

Посилання

Баштова Н. Григорій Костюк: літературознавець, критик, публіцист. К.: «Стилос», 2008. 216 с.

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України / Щоденники Докії Гуменної. Ф. 234. Оп. 1. 111 арк.

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України / Щоденники Докії Гуменної. Ф. 234. Оп. 11. 112 арк.

Галич О. Мемуари: масова чи елітарна література? // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. [відп. ред. В. А. Зарва]. Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. С. 191–196.

Жила В. І тривоги, і радощі…: До 90-річчя життя і літ. діяльності Григорія Костюка // Визвольний шлях. 1998. № 4. С. 491-496.

Жулинський М. Зустрічі без прощань на українському просторі ХХ століття // Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади у 2 книгах. К.: Смолоскип, 2008. Кн. 1. С. 5-20.

Костюк Г. З літопису літературного життя в діяспорі (До 15-річчя діяльности Об’єднання українських письменників «Слово»: 1954–1969) // Сучасність. 1971. Ч. 9. С. 37–63.

Кошелівець І. Ентузіаст відродження: Неювілейне про Григорія Костюка // Дзвін. 1991. № 12. С.125–130.

Мацько Віталій. До України пригорнусь... [Текст] : (До 95-річчя Григорія Костюка) // Дивослово. 1997. N10. С. 59-61.

Черкашина Т. Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: українська візія : [моногр.]. Харків : Факт, 2014. 380 с.

Опубліковано
2017-11-02
Розділ
Літературознавство