Єгипетський дискурс і народне християнство як мова символів у поезії Віри Вовк і Патриції Килини

  • Ольга Смольницька Науково-дослідний інститут українознавства МОН України
Ключові слова: текст, контекст, Єгипет, народне християнство, міфологія

Анотація

Стаття присвячена аналізу давньоєгипетських міфів, символів, архетипів, історичних об’єктів в текстах поетів Нью-Йоркської групи. Дослідження є порівняльним. Подано біблійний контекст, пов’язаний з єгипетським. Використовується методологія Карла Густава Юнга, Мірчі Еліаде, Джозефа Кемпбелла. Залучені міфологічні, архетипні, симбіологічні, етимологічні методи аналізу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Смольницька, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу української філології

Посилання

Астаф’єв О. Міражний простір модернізму // Поети «Нью-Йоркської групи». Антологія / Упоряд. текстів О. Г. Астаф’єва, А. О. Дністрового; Передм. О. Г. Астаф’єва. Харків : Веста : Вид-во «Ранок», 2009. С. 3, 31 – 39.

Вирт Г. Ф. Хроника Ура Линда. Древнейшая история Европы / Пер. с нем. Кондратьев А. В. М. : Вече, 2007. 624 с.: ил. – (Ariana Mystica).

Вовк В. Жіночі маски – Wira Wowk. Kobiece maski [Пер. з укр. мови Тадей Карабович]. Люблин, 2014. 148 с.

Вовк В. Напис на скарабею. Львів : БаК, 2007. 124 с.: іл.

Вовк В. Нев’янучий квіт. Ріо-де-Жанейро, 2017. 114 с.

Григорчук Ю. М. Проза Віри Вовк: виміри сакрального. Брустурів : Дискурсус, 2016. 364 с.: іл.

Жодані І. М. Емма Андієвська і Віра Вовк: тексти в контексті інтерсеміотики: Монографія. К. : ВДК «Університет «Україна», 2007. 116 с.

І. Ф. [Іван Фізер] Патриція Килина, псевдо, [Воррен] (1936) // Поза традиції. Антологія української модерної поезії в діяспорі / Упор. Б. Бойчук. Київ – Торонто – Едмонтон – Оттава, 1993. С. 218 – 219.

Мацько B. «Конкуренція» альтеративних парадигм в жанрово-стильовій та поетикальній системі Віри Вовк // Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністські парадигми. Хмельницький : ФОП Заколодний М.І., 2016. С. 217 – 226.

Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. / Гл. ред. Токарев С. А. – 2-е изд. – 1147 с.; М. : Советская энциклопедия, 1991. Т. 1. 671 с.; Т. 2. 719 с.

Поети «Нью-Йоркської групи». Антологія / Упоряд. текстів О. Г. Астаф’єва, А. О. Дністрового; Передм. О. Г. Астаф’єва. – Харків : Веста : Вид-во «Ранок», 2009. – 256 с. – (Українська муза).

Поза традиції. Антологія української модерної поезії в діяспорі / Упор. Б. Бойчук. – Київ – Торонто – Едмонтон – Оттава, 1993. – 474 с.

Рубчак Б. Міти чужинки: Уваги до творчости Патриції Килини / Богдан Рубчак // Сучасність. – 1968. – Ч. 1(85). – С. 25.

Смольницька О. О. Компаративний аналіз «мерехтливої міфології» у вибраній поезії Віри Вовк і Патриції Килини // Кременецькі компаративні студії. Вип. VI. Т. 1. 2016. С. 254 – 269.

Смольницька О. Культурна самоідентифікація ліричного героя у вибраній поезії Віри Вовк: aesthetica interior // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали ІХ міжнародної наукової конференції. (Острог, 20-21 травня 2016 р.). / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 17. С. 151 – 160.

Фиона Сампсон: Бродский ошибался. 26.01.2016. URL : http://sho.kiev.ua/article/405420, на рус. яз., свободный (дата звернення : 1.08.2017.)

Человек и его символы / Пер. с англ. Спб. : Б. С. К., 1996. 454 с., ил.

Элиаде М. История веры и религиозных идей: в 3-х тт. – От Магомета до Реформации. Т. І. От каменного века до Элевсинских мистерий. М. : Критеорион, 2002. 464 с.

Элиаде М. История веры и религиозных идей: в 3-х тт. – От Магомета до Реформации. Т. ІІІ. М. : Критеорион, 2002. 352 с.

Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость / Пер. с фр. Е. Морозовой и Е. Мурашкинцевой. Спб. : Алетейя, 1998. 258 с.

Karabowicz T. Motywy sakralne w poezji «Grupy Nowojorskiej» jako ważny element twórczości oraz ogniwo łączące ukraińską tradycję literacką (Сакральні мотиви у поезії Нью-Йоркської групи як важливий елемент творчості та зв’язку з українською літературною традицією) // Султанівські читання : [збірник статей] / редкол. : І. В. Козлик (голова) й ін. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. Вип. V. С. 200 – 210.

Опубліковано
2017-10-31
Розділ
Літературознавство