Біблійна символіка самоцвітних каменів у поезії Нью-Йоркської групи на прикладі творів Емми Андієвської і Віри Вовк

  • Ольга Смольницька Науково-дослідний інститут українознавства МОН України
Ключові слова: поезія, символ, коштовний камінь, Біблія, Нью-Йоркська група

Анотація

У статті розкрито символіку коштовного каміння, використану у вибраній ліриці представників Нью-Йоркської групи. Уперше зіставлено використання самоцвітів як знаків і символів у творах Емми Андієвської і Віри Вовк. Доведено біблійний підтекст каменів у текстах поетес. Наголошується на імпліцитній символіці, яка включає історичну. Залучається фактаж із релігієзнавства, мінералогії, міфології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Смольницька, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

старший науковий співробітник відділу української філології, кандидат філософських наук

Посилання

Астаф’єв О. [Передмова] / Олександр Астаф’єв // Поети «Нью-Йоркської групи». Антологія / Упоряд. текстів О. Г. Астаф’єва, А. О. Дністрового; Передм. О. Г. Астаф’єва. – Харків : Веста : Вид-во «Ранок», 2003. – С. 9 – 12, 31 – 39.

Белавина-Николашвили М. Драг. камень. Что имеем в виду и как называем? / Марина Белавина-Николашвили [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.proza.ru/2016/02/21/2362, на рус. яз., свободный. – Дата доступа: 11.01.2017.

Белавина-Николашвили М. Культурология камня. Древнейшая история / Марина Белавина-Николашвили [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.proza.ru/2016/01/10/1125, на рус. яз., свободный. – Дата доступа: 11.01.2017.

Белавина-Николашвили М. Культурология камня. Магия популярных минералов / Марина Белавина-Николашвили [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.proza.ru/2016/01/10/2222, на рус. яз., свободный. – Дата доступа: 11.01.2017.

Белавина-Николашвили М. Названия драгоценных камней по мифониму / Марина Белавина-Николашвили [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.proza.ru/2016/02/28/641, на рус. яз., свободный. – Дата доступа: 11.01.2017.

Белавина-Николашвили М. Наименования драгоценных камней по ассоциациям / Марина Белавина-Николашвили [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.proza.ru/2016/02/26/682, на рус. яз., свободный. – Дата доступа: 11.01.2017.

Белавина-Николашвили М. Наименования драгоценных камней по их внутренним свойствам / Марина Белавина-Николашвили [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.proza.ru/2016/02/23/870, на рус. яз., свободный. – Дата доступа: 11.01.2017.

Белавина-Николашвили М. Общеродовые названия драгоценных камней / Марина Белавина-Николашвили [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.proza.ru/2016/02/22/854, на рус. яз., свободный. – Дата доступа: 11.01.2017.

Белавина-Николашвили М. Прозрачность камня / Марина Белавина-Николашвили [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.proza.ru/2016/03/09/1043, на рус. яз., свободный. – Дата доступа: 11.01.2017.

Валаев Р. Алмаз – камень хрупкий. Новеллы о драгоценных камнях, рассказы / Рустем Валаев. – 3-е, доп. изд. – К. : Радянський письменник, 1973. – 256 с.

Вовк В. Будова / Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро : Contraste, 2015. – 84 с.: іл.

Вовк В. Зеніт / Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро – Львів : БаК, 2012. – 102 с.

Вовк В. Поезії / Віра Вовк. – К. : Родовід, 2000. – 422 с.

Вовк В. Спілкування з опалевим метеликом / Віра Вовк // Вовк В. Диптих. – Ріо-де-Жанейро – Львів : БаК, 2013. – С. 15 – 16, 58.

Вовк В. Човен на обрію / Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро – Львів : БаК, 2013. – 136 с.

Волошин М. Вечерние стекла / Руанский собор / Максимилиан Волошин // Волошин М. Собрание сочинений. – Т. 1. Стихотворения и поэмы 1899 – 1926 / Сост. и подгот. текста В. П. Купченко, А. В. Лаврова; Коммент. В. П. Купченко. – М. : Эллис Лак 2000, 2003. – С. 82.

Волошин М. Чему учат иконы? / Максимилиан Волошин // Волошин М. Лики творчества / Максимилиан Волошин. – Ленинград : Наука, 1988. – С. 292 – 294.

Все о камнях и амулетах от А до Я / Авт.-сост. Н. В. Белов. – Минск : Современный литератор, 2003. – 608 с.

Гольцман Е. Е. Дурной глаз и порча / Е. Гольцман. – М. : ТЕРРА, 1996. – 144 с.

Григорчук Ю. М. Проза Віри Вовк: виміри сакрального / Ю. М. Григорчук. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 364 с.: іл.

Жодані І. М. Емма Андієвська і Віра Вовк: тексти в контексті інтерсеміотики: Монографія / Жодані І. М. – К. : ВДК «Університет «Україна», 2007.– 116 с.

Знаки и символы / Иан Харрисон, Джеймс Л. Харрисон, Салли Реган, Анна Саутгейт, Амбер Токли. – М. : ООО «Изд-во Астрель», 2009. – 352 с.: ил.

Испанская народная поэзия : Сборник / Сост. Н. Р. Малиновская и А. М. Гелескул. – М. : Радуга, 1987 р. – На исп. яз. с избранными русскими переводами. – 672 с.

Николашвили М. Н. Номинация драгоценных камней в русском языке: этимология, функционирование, типология / Николашвили Марина Николаевна. – Автореф. дис. … канд. филол. н. – Спец-ть 10.02.01. –русский язык. – М., 2012. – 18 с.

Поети «Нью-Йоркської групи». Антологія / Упоряд. текстів О. Г. Астаф’єва, А. О. Дністрового; Передм. О. Г. Астаф’єва. – Харків : Веста : Вид-во «Ранок», 2003. – 288 с. – (Серія «Програма з літератури»).

Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Повний переклад, здійснений за ориґінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами. – Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies 1990 – 55 M.

Смольницька О. О. Анонімна середньоанглійська поема XIV ст. «Перлина» («Perle»): відтворення символіки і контекстуальних зв’язків в україномовному художньому перекладі / Смольницька О. О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – 2016. – Вип. 5. – С. 36 – 43.

Супрычев В. А. Самоцветы. Геммологические этюды об ограночных камнях Украины / В. А. Супрычев. – К. : Наук. думка, 1981. – 214 с.

Ферсман А. Е. Очерки по истории камня: В 2 т. / А. Ферсман. – Т. 1. – М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 2003. – 304 с., 48 с. ил.

Ферсман А. Е. Очерки по истории камня: В 2 т. / А. Ферсман. – Т. 2. – М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 2003. – 336 с., 48 с. ил.

Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи / П. А. Флоренский. – М. : ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 640 с. – (Philosophy).

Хризолит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82, на рус. яз., свободный. – Дата доступа: 08.04.2017.

Опубліковано
2017-04-26
Розділ
Літературознавство