Підтримка інтересу до читання в новому інформаційному середовищі

  • Інна Ящук Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: читання, підтримка інтересу до читання, бібліотека, бібліотекар, читач, інформаційно-комунікативні технології

Анотація

Стаття присвячена аналізу позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо популяризації читання, збереження його як культурно-освітнього феномену з урахуванням тих змін, які стались під впливом поширення нових інформаційних та комунікаційних технологій. Вирізнено форми роботи, спрямовані на підвищення інтересу до читання та рівня читацької активності населення; визначено роль бібліотеки як бібліотечно-інформаційного та соціокультурного центру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Інна Ящук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкової освіти та філології

Посилання

Дослідження читання книжок в Україні 2014. URL : http://www.slideshare.net/Kyivstar/report-gfk-reading2014for-uploading-38932265 (дата звернення: 25.09.2017).

Жердій М. А. Проект ELibUKR (електронна бібліотека України) розширює можливості бібліотек. URL : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf#page=182 (дата звернення: 25.09.2017).

Журавльова І. «Ідеальний експерт», або роман з читачем: продовження триває…// Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет ?// Мат-ли наук.-практ. конф. 13-14 вересня 2016р. / Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, наук.-техн. Б-ка ПолтНТУ; Центр. наук. б-ка Харків нац. ун-ту ім. Каразіна. Полтава: НТУ, 2016. 143 с.

Концепція державної цільової програми підтримки та розвитку читання до 2015р. URL : http://www.ukrbook.net/zakony/knygovydannya/R_1228_.pdf] (дата звернення: 26.09.2017).

Медведєва В. М. бібліотечна діяльність у контексті розвитку електронних інформаційних технологій // Наук. пр. Наук. б-ки України ім. В. І. Вернадського // Наук. б-ка України ім.. В. В. Вернадського. Київ : [б.в.], 2011. Вип.32 С. 321-237.

Плотников С. Н. Читательская культура в России. Homo legens: памяти С. Н. Плотникова : сб. науч. тр. М. : Дом интеллект. книги, 1999. С. 46-58.

Промоція літератури та читання: сучасний досвід України (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами за 2013–2015 рр.). URL : http://nplu.org/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2015/temat.pdf (дата звернення: 25.09.2017).

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80 (дата звернення: 25.09.2017).

Carr Nicholas. Is Google Making Us Stupid? What the Internet is doing to our brains // ATLANTIC MAGAZINE. - July/August 2008. URL : http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/isgooglemaking-us-stupid/6868/(дата звернення: 26.09.2017).

Опубліковано
2017-10-05
Розділ
Літературознавство