Літературний портрет Івана Франка у спогадах родичів письменника

  • Олександр Онищенко Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: спогади, Іван Франко, наратор, мемуарно-автобіографічна проза, літературний портрет, суб’єктивність

Анотація

Проаналізовано мемуарно-автобіографічну прозу Анни Франко-Ключко та Василя Франка, які значно розширили портрет класика української літератури І.Я.Франка. Доведено, що спогади варіюються то з портретуванням, характеристикою персонажів, то з описом пейзажів, інтер’єрів, то з авторськими відступами (висловлення мемуариста у прямій формі свого ставлення до зображуваного, певної події, факту, явища). Філософія зображуваного у спогадах спроектовується на ланцюжок подій, до яких прикута увага реципієнта і сприймається як реально фіксований у своїй завершеності. Закцентовано, що мемуари не позбавлені суб’єктивізму. У прозі non-fiction вловлюється феномен: іноді авторам важко переказувати подієвий зміст ліричними лініями, фабула (подієвість) ослаблена, подається фрагментарно, уривчасто, з перебігом асоціативності, іноді різкою зміною, перебігом вражень та почуттів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Онищенко, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Горак Р. « Як там зараз на нашій Горі?» (Листи Василя Захаровича Франка до племінника Михайла Миколайовича Франка) [електронний ресурс ] / Роман Горак. – / http://lib.if.ua/franko/1314022971.html

Грінченко М. Спогади про Івана Франка та про його семйове огнище [Підготовка тексту, коментарі Алли Швець] / Марія Грінченко // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – К.:ВД «Стилос», 2010. – Т. 5. - С. 190-227.

Домбачевська Ірина Григорівна [електронний ресурс] // https ://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Левитан Л. Основы изучения сюжета / Л. Левитан, Л. Цилевич. – Рига: Звайгзне, 1990. – 187 с.

Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина: Спомини / Анна Франко-Ключко.. – Торонто: Ліга визволення України,1956. – 130 с.

Франко-Ключко А. Рукописи Івана Франка в Канаді = I. Franko’s manuscripts in Canada: (Лист із Ліпіка, Югославія та інше) / за ред. Я. Рудницького / А. Франко-Ключко. – Вінніпег: Printed by Trident Press Ltd., 1957. – 16 с.

Франко В. Спомини «хлопчиська неслухняного з Нагуєвич» // Василь Франко. Спомини [Упор. З. Франко, Є. Паранюк]. – Львів: ТзОв «Дизайн-студія «Папуга», 2015. – 112 с.

Черкашина Т. Українська мемуарно-автобіографічна проза ХХ ст.: жанрова, структурна та ідейно-художня еволюція : автореф. дис ... д-ра філол. наук / Т. Ю. Черкашина . – Київ, 2015 . – 36 с.

Опубліковано
2017-04-20
Розділ
Літературознавство