Дискурс транскультурації в сучасних британських романах: ревізія архетипу Дому

  • Дмитро Дроздовський Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: архетип Дому, транскультурація, гібридність, теорія літератури, сучасний англомовний роман, британський роман

Анотація

Теорія транскультурності (Ф. Ортіс) набуває особливої значущості в річищі сучасного літературознавства й культурології, об’єктами яких є гібридні культурні явища. Транскультурність заміщує мультикультуралізм, який не передбачає трансферу сенсів, цінностей, досвіду, культурних феноменів тощо, а лише утверджує їх наявність в одному геополітичному й соціокультурному полі. Транскультурність дає можливість розглядати культурні артефакти як складні явища, позначені іманентною неоднорідністю й негомогенністю, що водночас і забезпечує особливу креативну цінність і культурну значущість таких феноменів. У вітчизняному й зарубіжному літературознавстві окреслення транскультурації представлено у працях Г. Бгабги, І. Оржицького, Т. Свербілової, М. Тлостанової та ін. Проте найчастіше у студіях здійснено історичний огляд форм становлення дискурсу транскультурації та основних теоретичних концептів (ідей), реалізованих у лоні цього дискурсу. У пропонованій статті, що є спробою розвитку ідей, належних до дискурсу транскультурації, йдеться про окреслення архетипу Дому як визначального в літературі концепту й водночас такого, що сьогодні позначений впливом транскультурації, яка призводить до зміщення іманентної сутності цього архетипу в сучасному романі Великої Британії та США. Трансформації підлягають такі базові уявлення, що корелюють із архетипом Дому, як безпека, захист, комфорт тощо. У романах, написаних після 2000-го р., вихід за межі власного етнічного простору, дає можливість персонажам вийти на новий рівень соціальної безпеки, гарантування цінності власного життя, натомість перебування в межах локусу дому позначене небезпеками й потенційними загрозами життю. У статті порушено питання про трансформацію базового архетипу світової культури й літератури в парадигмі постпостмодернізму. Заміна іманентних рис архетипу Дому співвідноситься з концептом «заміщення» («displacement»), широко представленому в сучасній британській теорії літератури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитро Дроздовський, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу світової літератури

Посилання

Альєнде І. Там, за зимою: роман ; пер зісп. Сергій Борщевський. К.: Видавництво Анетти Антоненко, 2018. 360 c.

Дроздовський Д. Дискурс суб’єктності в англійському постпостмодерністському романі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2019. Випуск 38. С. 194-198.

Мірошниченко Л. Я. Скептицизм Сократа і сучасний англійський роман. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць. 2013. Том 17. №2. С. 119-125.

Свербілова Т. Дискурс транскультурації та культурної гібридності як предмет літературної компаративістики. URL: https://www.academia.edu/38002133/%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87_%D0%A2%D0%90_%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%87_%D0%93%D0%86%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86.pdf (дата звернення 07.12.2019).

Mohsin Hamid. Exit West: A Novel. New York: Hamish Hamilton, Riverhead Books, 2017. 256 p.

Robinson F. Global care ethics: beyond distribution, beyond justice. Journal of Global Ethics. Volume 9, 2013. Issue 2: Critical Approaches to Global Justice: At the Frontier. P. 131-143. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449626.2013.818466. (дата звернення 07.12.2019). https://doi.org/10.1080/17449626.2013.818466

Robinson F. The importance of care in the theory and practice of human security. Journal of International Political Theory. 4 (2). P. 167-188URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3366/e1755088208000207(дата звернення 07.12.2019).

The contemporary British novel since 2000; edited by James Acheson. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.214 p.

The Routledge companion to twenty-first century literary fiction; edited by Daniel O’Gorman and Robert Eaglestone. London-New York: Routledge, 2019. 474 p.

Yvonne Adhiambo Owuor. Dust. Kwani Trust, 2013. 385 p.

Опубліковано
2019-11-21
Розділ
Літературознавство