Художнє моделювання людини і світу у кризових ситуаціях (за мемуарною повістю О. Гай-Головка «Поєдинок з дияволом»)

  • Віталій Мацько Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
  • Людмила Каплична Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: трагедія, естетика трагічного, сюжет, наратор, добро і зло

Анотація

У статті вперше проаналізовано естетику трагічного, оприявнену у мемуарній повісті О. Гай-Головка «Поєдинок з дияволом». Автор на підставі власного життя розкриває трагічні події, що склалися після 9 травня 1945 року, коли радянські війська перемогли гітлерівську Німеччину у Другій світовій війні, а спецслужби заходилися виловлювати українців, які не хотіли повертатися в СРСР, де панував авторитарний режим, утискувались права і свободи людини. Доведено, що естетику трагічного автором репрезентовано на рівні трьох категорій: опосередкованій, безпосередній і екзистенційній. У повісті розгортання естетичних принципів трагічного змодельовано на свідомому рівні діалектичної єдності суспільного та індивідуального концептів у формі своєрідного діалогу автора з читачем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Віталій Мацько, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури

Людмила Каплична, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

аспірантка

Посилання

Гай-Головко О. Поєдинок з дияволом. Т.1. Вінніпег: Видавництво Івана Тиктора, 1950. 143 с.

Гай-Головко О. Поєдинок з дияволом. Т.2. Вінніпег: Видавництво Івана Тиктора, 1950. 160 с.

Епікуреїзм, стоїцизм та скептицизм. URL: http://ua- referat.com/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B7%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%97%D1%86%D0% (дата звернення: 12.12.2019)

Онищенко О. І. Поетика мемуарної прози письменників української діаспори другої половини ХХ століття. Дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2019. 200 с.

Трагічне як одна з основних категорій естетики. URL: http://osvita.ua/vnz/reports/culture/10750 (дата звернення: 11.12.2019)

Юнг К. Г. Исследование феноменологии самости. Киев: Рефл-бук: Ваклер, 1997. 336 с.

Кандинский В.В. О духовном в искусстве. Mосква: Архимед,1992. 326 с.

Опубліковано
2019-12-03
Розділ
Літературознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>