Аперцепція символів в художній практиці Докії Гуменної

  • Віталій Мацько Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: аперцепція, символ, алегорія, образ природи, семантика, пейзажні метафори

Анотація

У статті проаналізовано семантику кольорів, польових квітів та явищ природи, що їх оприявнила у своїй художній практиці письменниця української діаспори Докія Гуменна. Доведено, що образ природи постає через символізацію й відбиває як різновекторну автопсію персонажів (самопізнання через аналіз власних вчинків), так і колізії, контрастність (зіткнення протилежних поглядів, інтересів). З’ясовано, що обсервація символів допомагає дешифрувати людину й світ в художніх образах. Розкрито гносеологічне, наукове пояснення символів, що має інтерполяційне тлумаченн, яке залежить від змалювання внутрішнього світу героїв, часово-просторових вимірів, загальної специфіки художнього моделювання, пізнання під кутом зору сприйняття реальності чи ірреальності буття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віталій Мацько, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

завідувач кафедри української мови і літератури, доктор філологічних наук, професор

Посилання

Василенко В. С. Модифікація травми в українській епіграційній прозі другої половини ХХ століття : дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Василенко Вадим Сергійович. – К. , 2016. – 204 с.

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України. / Щоденники Докії Гуменної. – Ф.234. – Од.зб.14.

Гуменна Докія. Золотий плуг: [роман] / Гуменна Докія. – Нью-Йорк: Об’єднання українських письменників «Слово», 1968. - 292 с.

Гуменна Д. Пахощі польових квітів: Новела / Докія Гуменна // Молода Україна. – 1969. – Ч. 174. – С. 2 – 4;

Гуменна Д. Хрещатий Яр (Київ 1941– 1943) : Роман-хроніка / Докія Гуменна. – Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2001. – 408 с.

Словник української мови: в 11 томах. – К.: Наукова думка, 1973. – Т.4. – 840 с.

Сорока П. Докія Гуменна. Літературний портрет. До 100-ліття з Дня народження письменниці / Петро Сорока. – Тернопіль: Арій, 2003. – 496 с.

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия / Зигмунд Фрейд // Фрейд З. Собр. соч.В 10 т. Т. 3: Психология бессознательного. – Москва: Фирма СТД, 2006. – С.227–290.

Ярмусь С. Та не однаково мені...: Україна очима канадського українця / Степан Ярмусь. – К. – Вінніпег: Наша наука і культура, 2001. – 111 с.

Frisch A. The Ethics of Testimony: A Genealogical Perspective / A. Frisch // Discourse. Winter & Spring, 2004. – Vol.52 (1/2). – Р.36–54.

Опубліковано
2017-05-03
Розділ
Літературознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>