Інтерпретація трьох законів робототехніки А. Азімова: цикл оповідань «Я, Робот»

  • Світлана Пірошенко Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: фантастика, роботехнічна концепція, три закони роботехніки, моральні імперативи, образи-роботи

Анотація

У статті розглянуто двоїсту природу наукової фантастики Айзека Азімова у визначенні основних моральних постулатів. В цьому контексті досліджено особливості авторської інтерпретації Трьох законів робототехніки Айзека Азімова.
Охарактеризовано роботехнічну концепцію автора, встановлено, що Три закони утворюють організаторський принцип і об’єднуючу тему для серії робіт «Я, робот».
Розкрито зміст художніх азімовських образів-роботів у світі майбутнього. Так, у збірнику подається вісім новел з циклу роботизації, написаних в різний час, але поєднаних спільними героями і єдиною концепцією розвитку етичних стосунків між роботами та людьми. Історії Азімова випробовують його Три закони в різних ситуаціях, що приводять до певних варіацій та модифікацій.
На конкретних прикладах продемонстровано соціально-філософський шар оповідань збірки «Я, Робот». Закони робототехніки, що становлять основу їх поведінкової логіки, надійно захищають людей. Автором відображено один із проблемних аспектів світу майбутнього (зіткнення високих технологій і моральності), як синтез реалістичного і фантастичного. Активно використовуючи форму діалогу, Азімов розвиває в оповіданнях конфлікт між прибічниками раціоналізму, гуманізму і знань. Пов’язуючи ці три якості, письменник зображує роботів, незалежно від їх призначення, за образом і подобою людською, і цим самим розкриває діалогічний підтекст моральності у різноплановому аспекті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Пірошенко, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічник наук, доцент, доцент кафедри культурології та зарубіжної літератури

Посилання

Азімов А. Я, робот: зб. оповідань. Київ, 2010. 163 с.

Виродова Т.П. Тема гуманізму в науковій фантастиці: збірка матеріалів філософських людинознавчих читань «Гуманізм. Людина. Мистецтво». Львів: Край, 1997. № 4. 287 с.

Выродова Т.П. Азимов в зеркале критики: восьмые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я. Лившица. Харьков: ХДПУ им. Г.С. Сковороды, 2000. С. 10-11.

Выродова Т.П. Творчество А. Азимова в контексте научной фантастики. Седьмые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я. Лившица. Харьков: ХДПУ им. Г.С. Сковороды, 2000. С. 12-13.

Денисова Т.Н., Коломієць Л.В., Висоцька Н.О. Сучасна американська література: проблеми вивчення та викладання. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2002. 248 с.

Иняшкин С.Г. Американский научно-фантастический дискурс ХХ века. Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика. 2011. Вып. 1. 228 с.

Федорченко С.Н. Научная фантастика как особый метод прогнозирования будущего человеческой цивилизации. Футурологический конгресс: будущее России и мира: материалы Всерос. научной конф. (Москва, 4 июня 2010 г.). Москва, 2010. URL: http://scipeople.ru/publication/111863/ (дата звернення: 14.02.2017).

Chambers B. Isaac Asimov: a One‐ Man Renaissance. The Humanist, LIII 1993 March/April, p.6-8.

Опубліковано
2020-01-09
Розділ
Літературознавство