Серія літературних містифікацій Станіслава Лема

  • Олена Поліщук Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
  • Людмила Павлішена Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: збірка, рецензія, містифікація, фантастична література, Станіслав Лем

Анотація

У статті розкрито суть феномену фантастичного світу Станіслава Лема, наголошено, що його фантастичні твори виходять за рамки традиційності, вони вивищуються до рівня рефлексії, у них не просто описані основні проблеми науково-технічного прогресу і досягнень людства, а пропонуються варіанти їх розв’язання, надаються певні застереження і передбачення майбутнього, що, в свою чергу, поглиблює їх соціальне, філософське звучання. Зазначено, що творчість С.Лема характеризується широким спектром проблем і тематичного діапазону, їх глобальністю, складним авторським методом відтворення уявної дійсності, неоднозначністю трактувань сюжетних та образних елементів, високим рівнем художніх засобів, вибудовуванням культу знань і наукових досліджень; проаналізовано збірку С.Лема «Абсолютна порожнеча», розкрито поняття літературної містифікації, визначено жанрові ознаки; досліджено три групи літературних містифікацій С. Лема, які визначив сам письменник: до першої групи належать пародії, наслідування та передражнювання, до другої – чернетки романів, які письменник не зміг написати, до третьої – усі тексти, у яких фантаст сміливо виклав власні погляди на розвиток технологій, культури, різноманітні наукові теорії; з’ясовано ідейно-змістові особливості текстів та розглянуто місце рецензій у системі літературних містифікацій письменника-фантаста.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Поліщук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри культурології та зарубіжної літератури

Людмила Павлішена, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічник наук, доцент, завідувач кафедри хореографії

Посилання

Арсёнов О. Внеземной сверхразум Станислава Лема. URL: http://ufonews.su/text6/934.htm. (Дата звернення: 12.04.2019 року).

Білецький О. [Рец. на:] Евгений Ланн. Литературная мистификация. Москва: ГИЗ, 1930. 232 с. Літературний архів: двомісячник літературознавства. Кн. І–ІІ. Харків, 1931. С. 206-210.

Гуц А.К. Формализация «Новой космогонии» Лема. Математические структуры и моделирование. 2014. №3(31). С. 48-56.

Кияк І. Дефінітивні проблеми жанрів фантастики у творчості Станіслава Лема. Київські полоністичні студії. Київ: Університет «Україна», 2012. Т.ХІХ. С. 359-364.

Кияк І. Жанрові особливості фантастики й футурології Станіслава Лема: автореф. дис… кандидата філол… наук: 10.01.03 – література слов’янських народів. Київ, 2011. 21 с.

Ланн Е. Литературная мистификация. Москва-Ленинград: Гос.изд-во «Печатный двор», 1930. 232 с.

Лем С. Абсолютная пустота. URL: https://www.litmir.me/br/? (Дата звернення: 12.04.2019 року).

Лем С. Мой взгляд на литературу: собрание сочинений / перевод В. И. Язневич. URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=104141 (Дата звернення: 12.04.2019 року).

Литературный энциклопедический словарь / Под ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. Москва: Советской энциклопедия, 1987. 752 с.

Lem S., Mrożek S. Listy 1956–1978. Białystok: Wydawnictwo Literackie, 2011. 624 s.

Les М.М. Stanislaw Lem wobec utopia. Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,1998. 189 s.

Orliński W. Co to są sepulki? Wszystko o Lemie. Kraków: Znak, 2007. 284 s.

Jarzębski J. Zufall und Ordnung. Zum Werk Stanislaw Lems. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. 219 s.

Опубліковано
2020-01-04
Розділ
Літературознавство