Сукупність концептів художнього дискурсу безґрунтя в українській та польській еміграційній літературі

  • Галина Циц Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
  • Віталій Мацько Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: еміграція, екзистенція, імпресіонізм, безґрунтя, концептосфера, етнонаціональне відчуження, спогадова нарація

Анотація

У статті автори уперше запропонували власне оновлений науковий погляд щодо концептуального аналізу художнього дискурсу безґрунтя в сучасному українському літературознавстві на підставі історико-літературного, філософського, демографічного, політичного, культурно-історичного, компаративного чинників. Доведено, що художній дискурс безґрунтянства є домінантною категорією і для фікційної, й для нефікційної української та польської діаспорної літератури ХХ століття. У історико-літературній, філософській основі безґрунтя закладено концептуальну дефініцію «нація» (українця чи поляка), що вказує на конкретний національний вимір буття особистості на чужині.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Галина Циц, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури

Віталій Мацько, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури

Посилання

Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. Київ : Факт, 2006. 432 с.

Андрєєв В. М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого: Монографія. Дніпропетровськ : Герда, 2012. 476 с.

Андрусів С. Післямова // Палій Л. Стороною йшла гроза. Київ : Ярославів Вал, 2008. С. 120–130.

Белімова Т. В. Інтертекстуальна основа художньої прози В. Домонтовича (на матеріалі романів «Дівчина з ведмедиком», «Доктор Серафікус» та «Без ґрунту»): автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.01.01 – українська література. Київ: б.в., 2005. 20 с.

Богацький П. О. Архіви / зібрав Левко Богацький. Sydney [Австралія] : б.в., 2003. 432 с.

Богацький П. О. Під баштою зі слонової кости. Прага ; Берлін : б.в., 1923. 96 с.

Братасюк М. Г. Етно-національне відчуження як філософська проблема (історико-філософський аспект): автореф. дис. ...д-ра філос. наук: спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Тернопіль: б.в., 1995. 35 с.

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України / Щоденники Д. Гуменної. Ф. 234. Оп.7.137 арк.

Вовк В. Бабине літо. Ріо-де-Жанейро: Сontraste, 2016. 120 с.

Гайсенюк В. В. Москвофільство в Галичині та на Буковині в роки Першої світової війни : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01– історія України. Чернівці: б.в, 2015. 240 с.

Годованець М. Байки і фрашки. Львів : Каменяр, 1973. 94 с.

Іларіон (Огієнко). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE).

Мариненко Ю. Топос ностальгії В. Домонтовича: повість «Без ґрунту». Дивослово. 2009. № 5. С. 47–51.

Мацько В. Літературне Поділля. Хмельницький : Хмельницький ред-видавн. відділ, 1991. 106 с.

Микита Павлович Годованець: тернистий шлях людини, митця (за спогадами сина). Байкар з рідного краю. Кам.-Подільський: , 1994. С.34-41.

Палій Л. Дитинство, заметене часом. Спогади. Київ : Ярославів Вал, 2006. 92 с.

Попович М. В. Раціональність і виміри людського буття. Київ: Сфера, 1997. 290 с.

Фізер І. Інтерв’ю з членами Нью-Йоркської групи // Нью-Йоркська група: Антологія поезії, прози та есеїстики / упоряд. Марія Ревакович і Василь Ґабор. Львів : Піраміда, 2012. С. 44–67.

Цепа О. Проблематика роману В. Домонтовича «Без ґрунту». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки. 2016. №2. С. 248-253.

Опубліковано
2020-01-11
Розділ
Літературознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>