Гендерні особливості англомовної Інтернет-комунікації

  • Людмила Воротняк Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: Інтернет-комунікація, мережеве спілкування, гендерні особливості, фемінність, маскулінність

Анотація

У статті виявлено та проаналізовано основні гендерні характеристики англомовної мережевої комунікації. Встановлено, що мережева комунікація має ґендерну маркованість, яка виражається у приналежності до категорій фемінності та маскулінності. Диферентні особливості чоловічої та жіночої мережевої комунікації проявляються на лексичному, фонетичному, стилістичному та синтаксичному рівнях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Воротняк, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Mills S. Mullany L. Language, gender and feminism. Routledge, 2011. 206 p.

Barrett M., Davidson M. Gender And Communication at Work. Ashgate, 2006. 294 p.

Лауретис де Т. Американский Фрейд. Гендерные исследования. Харьков, 1998. № 1. С. 136.

Tannen D. Gender and Discourse. New York : Oxford University Press, 1996. 221 p.

Бєссонова О. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і тендерний аспекти. Дис. … дра філол. наук: 10.02.04/ Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Київ, 2003.

Земская Е., Китайгородская М., Розанова Н. Особенности мужской и женской речи. Москва: Наука, 1993.

Опубліковано
2020-01-15
Розділ
Мовознавство