Макроструктура англомовних фахових текстів сфери освіти

  • Людмила Закреницька Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: макроструктура тексту, фаховий текст, когезія, когерентність, лексична когезія, граматична когезія, логічна когезія, стилістична когезія

Анотація

У статті вивчаються засоби когезії англомовних фахових текстів сфери освіти, визначаються характеристики макроструктури фахового тексту за жанром. Виявлено граматичні, лексичні, стилістичні та логічні засоби зв’язності фахових текстів, визначено їх кількісні параметри та особливості використання з огляду на тип тексту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Закреницька, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Валгина Н. С. Теория текста: Учеб. пособие. Москва : Логос, 2003. 280 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва : Наука, 1981. 138 с.

Єфименко В. А. Дискурсивна характеристика потоку свідомості в англійській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 1997. 16 с.

Маслова Т. Б. Кореферентність як основна умова зв'язності англомовних текстів наукового стилю. Мова і культура. 2012. Вип. 15, т. 5. С. 206 –211.

Огуй О. Д., Стецишин Ю. В. Засоби когезії в романах Е. М. Ремарка: спроба кількісноі ̈ репрезентації. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. 2007. № 32. С. 109–113.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Солганик Г. Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. Москва: Флинта, Наука, 1997. 256 с.

Языкознание. Большой энциклопедический словар. 2-е изд. Москва : Научное издательство «Большая русская энциклопедия», 1998. 685 с.

Baker M. In other words – a coursebook on translation. New York : Routledge Taylor & Francis Group, 1992. 317 p.

Beaugrande, R., Dressler, W. Introduction to text linguistics. London; New York : Longman, 1981. 270 p.

Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft: Auflage: 3. aktualisierte und erw. Stuttgart : Kröner, 2002. 783 S.

Roelcke T. Fachsprachen. Berlin : Erich Schmidt Verlag GmbH, 2005. 250 S.

A handbook for teaching and learning in higher education : enhancing academic practice / [edited by] Heather Fry, Steve Ketteridge, Stephanie Marshall. 4rd ed. Routledge, 2014. 474 p.

Bellezza, Shannon Weems. Teacher Efficacy for Behavior Management: An Examination of the Construct and its Predictors. (Abstract). URL: https://repository.lib.ncsu.edu/handle/1840.16/9985

Educational Alternatives, Volume 16, 2018. URL: https://www.scientific-publications.net/en/article/1001573/

Palermo, Corey John. A Framework for Deliberate Practice: Self-Regulated Strategy Development and an Automated Writing Evaluation Program. (Abstact) URL: https://repository.lib.ncsu.edu/handle/1840.20/33737

THE Journal (Oct./Nov. 2017) URL: https://digital.1105media.com/THEJournal/2018/THE_1810/TJ_1810Q1.html

Опубліковано
2019-12-25
Розділ
Мовознавство

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають