Статистичні методи в лексико-семантичних дослідженнях (на матеріалі ЛСГ прикметників зі значенням «старанний, працьовитий»)

  • Руслана Мельник Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: статистичні методи, лексико-семантична група прикметників, сполучуваність, синтагматичні зв’язки, парадигматичні відношення

Анотація

У статті розглянуто ефективні статистичні методи обробки отриманих даних та особливості їх використання в лінгвістиці для аналізу лексико-семантичних мікросистем. На матеріалі дослідження ЛСГ прикметників зі значенням «старанний, працьовитий» представлено конкретні приклади застосування певних статистичних прийомів: визначення ваги компонента у смисловій структурі домінанти під час проведення інвентаризації; розрахунок відносної похибки вибірки; критерій χ2 при вивченні синтагматичних зв’язків прикметників досліджуваної ЛСГ; кореляційний аналіз в процесі дослідження парадигматичних відношень. Доведено ефективність застосування статистики у лінгвістичних студіях, яка, опираючись на точні кількісні показники, забезпечує високу надійність результатів дослідження та дозволяє глибше проаналізувати сутність досліджуваних явищ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Руслана Мельник, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов

Посилання

Бистрова Л. В. Вивчення синтагматичних зв’язків слів за допомогою статистичних методів. Мовознавство. 1978. № 4. С. 44.–48.

Большой русско-немецкий словарь / под ред. К. Лейна [15-е изд., стереотип.]. Москва: Русский язык, 2001. 736 с.

Большой немецко-русский словарь: в 3 т. / авт.-сост. Е. И. Лепинг, Н. П. Страхова и др.; под общ. ред. О.Москальской. [7-е изд., стереотип.]. Москва: Русский язык, 2001. Т. І. 760 с.

Большой немецко-русский словарь: в 3 т. / авт.-сост. Е.И.Лепинг, Н.П.Страхова и др.; под общ. ред. О.Москальской. [7-е изд., стереотип.]. Москва: Русский язык, 2001. Т. ІІ . 680 с.

Левицкий В.В. Статистическое изучение лексической семантики: учебн. пособ. Київ: УМК ВО, 1989. 155 с.

Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко Ю.Є., Кійко С.В. Апроксимативні методи вивчення лексичного складу. Чернівці: Рута, 2000. 136 с.

Перебийніс В.І. Статистичні методи для лінгвістів: навч. посіб. Вінниця: Нова книга, 2002. 168 с.

Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. [изд. 2-е, испр.]. Минск: Вышэйшая школа, 1967. 327 с.

Duden: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache: in zehn Bänden. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1999. 4875 s.

Duden: «Etymologie»: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim; Leipzig; Wien; Zurich: Dudenverlag, 1989. Band 7. 840 s.

Görner H., Kempcke G. Synonymwörterbuch. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1974. 644 s.

Kempcke G. Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin; New York: de Gruyter, 2000. 1329 s.

Moskalskaja O. Deutsch-russisches Wörterbuch in 2 Bd. Moskau: Sow. Enzykl., 1981. 1440 s.

Paul H. Deutsches Wörterbuch. Haale: VEB MAX NIEMEYER Verlag, 1960. 782 s.

Wahrig. Deutsches Wörterbuch / Wahrig-Burfeind, R. (Hg.). Gütersloh: Bertelsmann-Lexikon-Verlag, 1996. 1420 s.

Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache in 6 Bd. / hrsg. von R.Klappenbach und W.Steinitz. Berlin: Akademia-Verlag, 1964–1977. 440 s.

Опубліковано
2020-01-11
Розділ
Мовознавство