Моделі автобіографізму в листах: ґендерна самосвідомість

  • Валентина Крищук Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: ґендер, екзистенційне «Я», маскулінність, фемінність, автобіографізм, лист, ґендерна культура

Анотація

У статті з’ясовано моделі автобіографізму в контексті аналізу ґендерного та психоаналітичного дискурсу, оприявленого в листах письменників української еміграції. Доведено, що ґендерна проблема та її науково-критичне осмислення уможливлює створення образу літератора крізь призму автобіографізму, сконденсованої думки, ідіостилю, екзистенційного «Я». Образ автора постулює ґендерну самоідентифікацію, самосвідомість, окреслює закономірності художнього мислення, задекларовані в літературному епістолярії. Спостережено, що звертання до власного «Я» зумовлено психічним станом організму чоловіка чи жінки, відтак стосунки коригуються певними відмінностями у прийомах когнітивної та емоційної обробки й передачі інформації, яка зафіксофана в кореспонденції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Крищук, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури

Посилання

Гладкий В. Листи письменників // Українське літературознавство. Львів, 1970. Т. 8. С.13–17.

Говорун Т., Кікінеджі О. Гендерна психологія. К. : Академія, 2004. 308 с.

Жеребкина И. Феминизм и психоанализ // Введение в гендерные исследования: В 2 ч. – Ч.І. / Под ред. И.Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. С. 346-369.

Косач-Борисова Ізідора. Колодяжне // Наше життя. 1952. Ч. 9. С.23-24.

Кургузов Андрій. Мова як засіб соціокультурної самоідентифікації особистості/ URL : http://referatu.net.ua/referats/7569/154357 (дата звернення: 12.10.2017)

Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт.. Т. 10: Листи (1876-1897). К.: Наукова думка, 1978. 544 с.

Лист Віри Вовк від 11.11.2017 p. зберігається в родинному архіві В. П. Мацька. – Лист.

Лист Лесі Богуславець від 6.05.2016 р. зберігається в родинному архіві В. П. Мацька. – Лист.

Листи І. Качуровського зберігаються в родинному архіві В. П. Мацька. – Лист.

Листи Ольги Мак до Віталія Мацька / упорядкув., прим. та комент. Віталій Мацько // Слово і час. 2015. № 6. С. 71-89.

Мацько Віталій. Літературне джерелознавство: рукописні тексти Максима Рильського та їх сучасна інтерпретація // Максим Риський в культурно-освітньому, літературному й науковому просторі України ХХ століття : матер. заоч. всеукр. наук.-практ. конференції. Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2015. С. 29-39.

Мітчелл Д. Психоаналіз і фемінізм: Радикальна переоцінка психоаналізу З. Фройда ; перекл. з анг. І. Добропас, Т. Шмігер. Львів : Астролябія, 2004. 480 с.

Павличко С. Фемінізм // Павличко С. Фемінізм : упор. В. Агеєва. К. : Основи, 2002. С. 155165.

Самчук Улас. Із листів до Галини Журби // Журба Галина. Зорі світ заповідають. Рівне: б.в., 2011. С.3-5.

Созаев В. В. Гендерная теория как фактор формирования гендерной компетентности в культурологическом образовании школьников // Аспирантские тетради. СПб., 2008. № 33 (73), ч. 1 : (Обществ. и гуманитар. науки). С. 426–430.

Стельмахович М. Народна педагогіка. К. : Радянська школа, 1985. 312 с.

Феминизм // Большая советская энциклопедия: в 30 т. за ред. А. М. Прохорова. М. : Советская энциклопедия, 1997. Т. 27. С. 273.

Франко Іван. Леся Українка (1871-1913). URL : http://www.ukrlib.com.ua/krstat/printout.php?id=6 (дата звернення: 11.10.2017).

Опубліковано
2017-10-03
Розділ
Літературознавство