Когерентність комунікативних пропозицій у німецькомовному дискурсі

  • Тетяна Пєшкова Хмельницький національний університет
Ключові слова: когерентність, пропозиція, іллокуція, дискретність

Анотація

У статті аналізуються категорії когерентності та дискретності німецькомовного дискурсу. Розкрито визначення різним видам пропозицій та їх співвідношенням. Аналізуються причинно-наслідкові зв’язки у логічно-семантичних відношеннях, характеризуються відношення іллокуцій, їх вплив на сприйняття тексту та реалізацію комунікативної мети.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Пєшкова, Хмельницький національний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. М.: Наука, 1976. 383 с.

Мецлер А.А. Прагматика коммуникативных единиц. Кишенев: «Штинница», 1990. 103 с.

Милянвский Э. Авторские приемы обеспечения связности текста // Studia Methodologica: Сб.ст. Тернопіль, 1995. Вип.1: Методологічні проблеми художньої творчості. С. 86-99.

Рибачок С.П. Когезія і когерентність в англомовному науковому тексті // Іноземна філологія. Український науковий збірник. 1999. Вип.111. С.156-161.

Dietze Joachim. Texterschliessung. Lexikalische Semantik und Wissensrepräsentation. München / New Providence / London, 1994. S.12.

Linke A., Nussbaumer M., Paul R. Studienbuch Linguistik. Tübingen: Niemeyer, 1991. S.226.

Oh Jang-Geun. Das Strategische Textverstehen: Theoretische Grundlagen, Methode u. Anwendung des strategischen Textverstehens: Diss./ Westfälischen Wilhelms – Universität. Philos.Fak.[Münster], 1999. - 239 s.

Опубліковано
2017-09-25
Розділ
Мовознавство