Прагмалінгвістичні, граматичні та соціокультурні аспекти українсько-німецького перекладу (на матеріалі перекладу української авторської пісні Ніни Матвієнко «Квітка-душа»)

  • Тетяна Пєшкова Хмельницький національний університет
Ключові слова: художній переклад, прагмалінгвістичний аспект, соціокультурний аспект, граматичний аспект, прагматика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню німецького прекладу української пісні. Матеріалом дослідження слугував переклад української авторської пісні відомої співачки Ніни Матвієнко «Квітка-душа». Розглянуті важливі аспекти українсько-німецького перекладу: граматичний, прагмалінгвістичний та соціокультурний, визначені особливості даного перекладу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Пєшкова, Хмельницький національний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Коломієць Л. В, Перекладознавчі семінари: методологічно-стильові орієнтири в українському поетичному перекладі від кінця ХІХ до початку ХХІ століття : (навч. посіб.) / Л. В. Коломієць. - К. : Київський університет, 2011. - 495 с

Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : «ЧеРо», 2002.-207 с

Коптілов В. В. Актуальні питання українського художнього перекладу / В. В. Коптілов. - К., 1971. 130 с.

Коптілов В. Першотвір і переклад : Роздуми і спостереження / В. Коптілов. - К., 1972. - 215 с.

Кулікова В. Комунікативна ситуація та переклад / В. Кулікова // Філологічні науки. Вісник Сумського ун-ту, 2002. – №4. - С. 80-84.

Назаркевич Х. Основи перекладознавства : в 2 ч. : (навч. посіб.) / Х. Назаркевич. -Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. -- Ч. : Теоретичний курс. - 298 с.

Рецкер Я. Й. Теория перевода и переводческая практика, Очерки лингвистической теории перевода / Я. МИ. Рецкер. - М. : Аудитория, 2016. - 244 с.

Харитонов І. Зіставні переклади поезій : (навч. посіб.) / І. Харитонов. - Тернопіль : Навчальна книга -- Богдан, 2012. - 416 с.

Опубліковано
2019-04-16
Розділ
Мовознавство