Відмінності у вимові особових власних імен в американському та британському варіантах англійської мови

  • Наталія Бідасюк Хмельницький національний університет
Ключові слова: американська англійська, британська англійська, вимова, голосний, дифтонг, приголосний, ротацизм, зміна наголосу

Анотація

Мета статті – з’ясувати та проаналізувати відмінності у вимові особових імен відомих людей та розширити існуючі уявлення про фонетичну дихотомію британського (RP (Received Pronunciation) / BBC English) та американського (GA (General American accent) / American Network English) варіантів англійської мови. Дослідження розпочинається з опису особливостей зміщення артикуляційної бази в американській англійській. Британський акцент характеризується сильним приєднанням приголосної до попередньої голосної, тому в ньому переважають закриті склади, тоді як американська англійська відкрито-силабічна; в американському стандарті немає чіткого протиставлення між монофтонгами та дифтонгами, як у британців. Проаналізовані приклади особових імен демонструють відмінності у вимові голосних, зміну голосної на дифтонг або навпаки. Що стосується приголосних, то однією з найбільш помітних відмінностей в особових іменах є американський ротацизм, який іноді може тягнути за собою зміну дифтонгу на монофтонг та зміщення наголосу. Зміна місця наголосу є поширеною відмінністю, що підтверджують численні приклади. Деякі назви з різним звучанням по обидва боки Атлантики не відповідають жодній стандартній схемі. Стаття допоможе тим, хто вивчає англійську мову, краще усвідомити різницю між британським та американським варіантами та більш усвідомлено і точно вимовляти особові імена у кожному з них. Автор накреслює перспективу подальших досліджень щодо відмінностей у вимові інших груп власних назв, таких як торгові марки та географічні назви.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Бідасюк, Хмельницький національний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Sweet H. A. Handbook of Phonetics / Henry Sweet. – Oxford: Clarendon Press, 1877. – 215 p.

Crystal D. English as a Global Language / David Crystal. – Cambridge University Press, 2003. – xv + 212 p. – [e-resource]. – Access mode : http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/nation_branding/English_As_A_Global_Language_-_David_Crystal.pdf. – Date of access : 25.10.2020.

Dimitrova S. British and American Pronunciation / Snezhina Dimitrova. – New York: Oxford University Press, 2010. – pp. 1-18. – [e-resource]. – Access mode : https://www.personal.rdg.ac.uk/~llsroach/phon2/sd10.pdf. – Date of access : 20.10.2020.

Pyles T., Algeo J. The Origins and Development of the English Language / Thomas Pyles, John Algeo. – Orlando: Hartcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1993. – pp. 212-236.

Bauer L. An Introduction to International Varieties of English / Laurie Bauer. – Edinburgh University Press, 2003. – 160 p.

Wells J. Accents of English / John C. Wells. – 3 vols. 1. An introduction, pp. xx + 277; 2. The British Isles, pp. xx + 277-465; 3. Beyond the British Isles, pp. xx + 467-673. Cambridge [England], London, New York, New Rochelle. Melbourne and Sydney: Cambridge University Press, 1982.

Gomez P. British and American English Pronunciation Differences / Paco Gomez. – Cambridge: Mayflower Press, 2009. – pp. 3-8.

Sharovarova S. Aktsentna norma suchasnoyi anhliys’koyi movy / Stanislava Sharovarova. – Naukovi zapysky. – Vypusk 73. – Seriya: Filolohichni nauky (movoznavstvo): U 2 ch. – Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka. – 2007. – Ch. 1. – S. 219-225. (Шароварова С. Акцентна норма сучасної англійської мови / Станіслава Шароварова. – Наукові записки. – Випуск 73. – Серія: Філологічні науки(мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2007. – Ч. 1. – С. 219-225.)

Lavrenchuk Ya. Yu. Orfoepichna ta orfofonichna variatyvnist’ anhliys’koho movlennya brytantsiv, amerykantsiv i kanadiytsiv (eksperymental’no-fonetychne doslidzhennya) [Tekst] : avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. filol. nauk : 10.02.04 – hermans’ki movy / Lavrenchuk Yaroslav Yuriyovych ; Kyivs’kyy nats. linhvist. un-t. – Kyiv, 2018. – 20 s. (Лавренчук Я. Ю. Орфоепічна та орфофонічна варіативність англійського мовлення британців, американців і канадійців (експериментально-фонетичне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.02.04 – германські мови / Лавренчук Ярослав Юрійович ; Київський нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с.)

Beresneva M. A. K voprosu o foneticheskom svoyeobrazii britanskogo i amerikanskogo diatopicheskikh variantov v svete angliyskoy sillabiki (na materiale sovremennogo angliyskogo yazyka) / Mariya Beresneva. – Voprosy zhurnalistiki, pedagogiki, yazykoznaniya. – № 10 (107). – 2011. – S. 88-97. (Береснева М. А. К вопросу о фонетическом своеобразии британского и американского диатопических вариантов в свете английской силлабики (на материале современного английского языка) / Мария Береснева. – Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. – № 10 (107). – 2011. – C. 88-97.)

Potapova R. K. Slogovaya fonetika germanskikh yazykov / Potapova Rodmonga Kondrat’yevna. – M. : Vysshaya shkola, 1986. – 144 s. (Потапова Р. К. Слоговая фонетика германских языков / Потапова Родмонга Кондратьевна. – М.: Высшая школа, 1986. – 144 c.)

Mirzaie N., Kord-e Z. K., Aliyeh Shariati M. British and American Phonetic Varieties / Naghmeh Mirzaie, Zafaranlu Kambuziya Kord-e, Mansour Aliyeh Shariati. – Journal of Language Teaching and Research. – Vol. 6. – No. 3. – May, 2015. – pp. 647-655.

Brown L. 10 Famous Names Brits and Americans Pronounce Differently / Lawrence Brown. – BBCAmerica. – 2014. – [e-resource]. – Access mode : https://www.bbcamerica.com/anglophenia/2014/07/10-celebrity-names-brits-americans-pronounce-differently. – Date of access : 12.10.2020.

Опубліковано
2020-11-11
Розділ
Мовознавство