Textbook as an Element of Didactic Providing of Primary Education in Poland

  • Nadiia Motruk Pedagogical college of Chernivtsi Yurii Fedkovych National University
Keywords: school textbook, legal document, early school education, didactic providing, electronic textbook

Abstract

The article analyzes the main legal documents of Poland of the period of 1999-2009 concerning different kinds of didactic providing of primary school in Poland and, in particular, textbook as the main element of didactic maintenance of educational process in the early stage of school education. In particular, it represents definitional understanding of the term «school textbook», didactic demands to its creation (reflection of the modern state of scientific knowledge, accordance of the didactic apparatus of the study of methodological science, taking into consideration age peculiarities of pupils, proper aesthetic design), the process of approval for school use of textbooks and other subsidiary didactic materials has been analyzes, legal documents, relating to the school textbook in the electronic form have been examined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nadiia Motruk, Pedagogical college of Chernivtsi Yurii Fedkovych National University

head of the pre-school department of Pedagogical college of Chernivtsi Yurii Fedkovych National University

References

O podręczniku. Dla nauczycieli // wersja elektroniczna, dostępne na: http://naszelementarz.men.gov.pl/category/dla-nauczycieli / About the manual. For teachers // electronic version is available at: http://naszelementarz.men.gov.pl/category/dla-nauczycieli [in Polish]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego // Dz.U. 1999 nr 14 poz. 129. / The decree of the Minister of National Education of 15 February 1999. about the basics of the program General education // journal of laws of 1999 No. 14, POS. 129. [in Polish]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych // Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 130 / The decree of the Minister of National Education of 15 February 1999. about the conditions and mode of admittance for use in school curricula in the area of General education, as well as the conditions and mode of admittance for use in school textbooks and recommendations learning tools // journal of laws of 1999 No. 14, POS. 130 [in Polish]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia // Dz.U. 2004 nr 25 poz. 220 / The decree of the Minister of National Education and Sport of 5 February 2004. on the issue of tolerance for school use of pre-primary education programmes, curricula and textbooks, as well as the abolition of the licensing // journal of laws 2004, No. 25, POS. 220 [in Polish]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia // Dz. U. 2009, Nr 25, poz. 220 / The decree of the Minister of National Education of 6 January 2009. on the issue of tolerance for school use of pre-primary education programmes, curricula and textbooks, as well as the abolition of the licensing // journal of laws 2009, No. 25, POS. 220 [in Polish]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia // Dz.U. z 2009 r. nr 89, poz. 730 / The decree of the Minister of National Education of 8 June 2009. on the issue of tolerance for school use of pre-primary education programmes, curricula and textbooks, as well as the abolition of the licensing / / journal of laws from 2009. No. 89, POS. 730 [in Polish]

Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego // Dz.U. 1999 nr 12 poz. 96. / The act of 8 January 1999. Regulations of implementing the school reform // journal of laws of 1999 No. 12 POS. 96. [in Polish]
Published
2015-10-21
How to Cite
Motruk, N. (2015). Textbook as an Element of Didactic Providing of Primary Education in Poland. Pedagogical Discourse, (19), 132-136. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/215