Soviet Commanders’ Courses on the Ukrainian Territory During the Years of the Civil War 1919–1921: the History of Their Foundation and Work

  • Iryna Tychyna Zhytomyr Military S.P.Koroliov Institute of State University of Telecommunications
Keywords: SMEI, the National military committee, cadets, the Red Army of USSR, commanders’ courses, RSFSR, the Red master sergeants’ school

Abstract

The article studied the history of foundation of the Soviet military educational institutions on the territory of Ukraine in 1919–1921. The structure and the tasks of the military educational institutions were defined and the number of the institutions and courses which worked on the territory of Ukraine were established. The work of those institutions was reflected and the questions of the short-term courses system reformation into normal military schools were disclosed. The question of the formation of the first national military educational institution on the territory of Soviet Ukraine The Red Sergeant Majors' School was depicted .

The archival documents of the Central state archives of the superior authorities and governance, the Central state archives of social associations of Ukraine, research works, monographs and the articles of the Ukrainian, Russian and Soviet scientists were used for the article. Due to these, there were analyzed the historic experience of the system formation of the military educational institutions on the territory of Ukraine during the continuing war and also achievements and errors of the Soviet military education formation of the studied period.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Iryna Tychyna, Zhytomyr Military S.P.Koroliov Institute of State University of Telecommunications

postgraduate student of Zhytomyr State Ivan Franko University, teacher

References

Prikaz po upravleniyu voenno-uchebny'h zavedenij № 22 ot 14.04.1919 g. : Tsentralnyi derzhavnyi arhiv vyshyh organiv vlady ta upravlinnia (dali TsDVAVOU). – f. 1926, op. 1, spr. 6, 1919 r. – 2 ark.

Ukraina v 1917-1921 gg. Nekotory'e problemy' v istorii: sbornik nauchny'h trudov / otv. red. Y. Y. Kondufor ; AN Ukrainskoj SSR, Otdelenie literatury', yazyka i iskusstvovedeniya, Kyiv, Naukova dumka, 1991, 280 p.

Prikaz po upravleniyu voenno-uchebny'h zavedenij № 36 ot 30.04.1919 g. : TsDVAVOU . – f. 1926, op. 1, spr. 6, 1919 r, 45 ark.

Prikaz po upravleniyu voenno-uchebny'h zavedenij № 35 ot 29.04.1919 g. : Ts DVAVOU . – f. 1926, op. 1, spr. 6, 1919 r, 44 ark.

Prikaz po upravleniyu voenno-uchebny'h zavedenij № 12 ot 25.03.1919 g. : TsDVAVOU . – f. 1926, op. 1, spr. 6, 1919 r,12 ark.

Ob organizatsii kursov. Pervy'e kievskie voenno-hoziaistvenny'e. Doklad № 81 ot 29.04.1919 g. : TsDVAVOU . – f. 1926, op. 1, spr. 1, 1919 r, 6 ark.

Prikaz narodnogo komissariata voenny'h del USSR № 397 ot 6.05.1919 g. : TsDVAVOU. – f.1926, op.1, spr. 6, 1919 r, 87 ark.

Prikaz upravleniyu voenno-uchebny'h zavedenij № 73 ot 18.06.1919 g. : TsDVAVOU. – f.1926, op.1, spr. 6, 1919 r, 84 ark.

Prikaz po upravleniyu voenno-uchebny'h zavedenij № 83 ot 28.06.1919 g. : TsDVAVOU. – f.1926, op.1, spr. 6, 1919 r, 92 ark.

Prikaz po upravleniyu voenno-uchebny'h zavedenij № 94 ot 16.07.1919 g. : TsDVAVOU. – f.1926, op.1, spr. 6, 1919 r, 108 ark.

Sorok chetvertaya kievskaya diviziya. Istoriya poxodov i boevy'h deistvij 44-j Kievskoj strelkovoj divizii 1918-1920 gg. / pod obshhej redakciej A. Osipova, Kyiv, Izdanie Kievskogo gubispolkoma, 1923, 178 p.

Istoriia ukraiinskogo viiska (vid knyazhyh chasiv do 20-h rokiv XX st.) / Uporyadnyk B. Z. Yakymovych. – 4-te vyd., zmin. i dop, Lviv: Vydavnytstvo «Svit», 1992, 712 p.

Prikaz po upravleniyu voenno-ucheby'h zavedenij № 4 ot 8.03.1921 g. : TsDVAVOU. – f. 4126, op.1, spr. 1 – 2 ark.

Lyst do TsK KP(b)U vid 1.08.1920 r. : Tsentralnyi derzhavnyi arhiv gromadskyh obiednan Ukrainy (dali TsDAGOU).– f. 1, op. 20, spr. 337, 1 ark.

Lyst Tsentralnoi shkoly chervonyh starshyn do Politbiuro TsK KPU vid 1.09.1920 r. : TsDAGOU. – f. 1, op. 20, spr. 337, 8 ark.

Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 3: E-J / Redkol.: V. A. Smolii (golova) ta in. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy, Kyiv, V-vo «Naukova dumka», 2005, 672 p.

Postanovlenie RevVoenSoveta Yugo-Zapadnogo fronta № 176 ot 25.04.1920 g. : TsDAGOU. – f. 1, op. 20, spr. 167, 108 ark.

Kamenev A. I. Istoriya podgotovki oficerskih kadrov v SSSR (1917 - 1984 gg.), Novosibirsk : Tipografiya NVVPU, 1991, 261 s.

Bondarenko I. A. Formirovanie sistemy' vospitaniya kursantov v voenno-uchebny'h zavedeniyah v 1918-1991 godah, Moscow, 2012, 261 p.
Published
2015-04-15
How to Cite
Tychyna, I. (2015). Soviet Commanders’ Courses on the Ukrainian Territory During the Years of the Civil War 1919–1921: the History of Their Foundation and Work. Pedagogical Discourse, (18), 223-228. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/289