Professional Competence of Teachers of Ukrainian Language and Literature as Psychological and Pedagogical Problem

  • Olena Chubaruk Communal educational establishment of Kyiv regional council «Kyiv Regional Institute of Post-Diploma Education of Pedagogues»
Keywords: competence approach, competency, competence, professional competence, structure of professional competence of teacher of Ukrainian language and literature

Abstract

The work offers materials on theoretical research of professional competence of teachers of Ukrainian language and literature in psychological and pedagogical literature. The study clarifies the matter of competence approach, which has the following structural components: objectives of education, content of education, peculiarities of educational process, integral educational results within the activity theory of learning. The content of the notion «professional competence» has been specified. The paper analyses internal and external structure of professional competence of teachers of Ukrainian language and literature on the basis of theoretical research. By the results of the conducted analysis of scientific literature, we came to the conclusion that typical priority ideas, principles, functions, components of the competence approach, professional competences, which are conceptual as for the forming integral theory of the competence approach, have been mentioned in the foreign and national normative documents, works on psychology and pedagogics.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Olena Chubaruk, Communal educational establishment of Kyiv regional council «Kyiv Regional Institute of Post-Diploma Education of Pedagogues»

postgraduate student of State higher educational establishment «University of Management of Education» of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, pro-recor for research, senior teacher of the department of management of education

References

Аntonova O. Ye., Maslak L. P. Yevropeiskyi vymir competentnisnoho pidkhodu ta yoho kontseptualni zasady, Profesіina pedahohіchna osvіta, kompetentnіsnyi pіdkhіd, monografіia, za red. O. А. Dubasenyuk. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU іmenі І. Franka, 2011, pp. 81–109.

Bibik N. M. Kompetentnіsnyi pіdkhіd do presentatsii osvitnikh resultativ. Shkola pershoho stupenia: teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats Pereiaslav-Khelnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Hryhoriia Skovorody. Pereiaslav-Khelnytskyi. 2004, pp. 18–26.

Verbitskij A.A. Larionova O.H. Lichnostny’j i kompetentnostny’j podhody’ v obrazovanii: problemy’ integratsy’i: uchebnik. Moscow, Logos, 2010, 336 p.

Vy’sshee obrasovanie v XXI veke. Podhody’ i prakticheskie mery’: materialy’ Vsemirnoj konferentsy’i po vy’sshemu obrasovaniyu, YUNESKO. Parizh, 1998, 108 p.

Zimnyaya I.A. Klyuchevy’e kompetentnosti kak resultativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii. Moscow, Issledovatelskij tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2004, 40 p.

Ziaziun I.A. Uchytel XX stolittia: charivnyk, dobrotvorets, liubomudr, pratseliub. Mizhnarodna vystavka «Suchasni navchalni zaklady – 2011». Kyiv, 2011, pp. 18–19.

Lisova S.V. Kompetentnіsnyi pіdkhіd u vyshchii osviti: zarubizhnyi dosvid, Profesіina pedahohіchna osvіta, kompetentnіsnyi pіdkhіd, monografіia, za red. O. А. Dubasenyuk. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU іmenі І. Franka, 2011, pp. 34–53.

Ovcharuk O.V. Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity, Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: Rekomendatsii z osvitnioi polityky. Kyiv, K.I.K.,2003, 296 p.

Slastenin V.A., Isaiev I. F. , Mishchenko A.I. , Shyianov Ye. N. Pedahohika: uchebnoie posobiie dlia studentov pedagogicheskikh uchebnykh zavedenii. Moscow, Shkola-Pres, 2002, 576 p.
Published
2015-03-26
How to Cite
Chubaruk, O. (2015). Professional Competence of Teachers of Ukrainian Language and Literature as Psychological and Pedagogical Problem. Pedagogical Discourse, (18), 267-272. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/298