Scientific-Methodological Approaches to Forming Integrated Content of the Subject «Person and Society» in 1990-s

  • Volodymyr Areshonkov Zhytomyr State Ivan Franko University
Keywords: social science, content of education, person and society

Abstract

The process of forming integrated content of the subject «Person and Society» in 1990-s on the basis of education humanization has been studied in the article. The conclusion is made that the declared civilized approach, put into the bases of the course, hasn’t been widespread realized in practice during 1990-s, because such content of teaching was demanded from the teacher, which couldn’t be realized by the teacher himself or herself. Integration of the content took place taking into account the combination of knowledge on anthropology, medicine, psychology, philosophy, social-political disciplines, law and economic sciences.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Volodymyr Areshonkov, Zhytomyr State Ivan Franko University

assistant professor of the department of special historic disciplines and jurisprudence, candidate of pedagogics, assistant professor

References

Bogolyubov L. N. Ob itogakh obsuzhdeniya proyekta programmy po obshchestvovedeniyu / Leonid Naumovich Bogolyubov // Prepodavaniye istorii v shkole. – 1987. – № 5. – S. 23–29.

Kuptsov V. I. Gumanitarizatsii obrazovaniya / Valentin Aleksandrovich Kuptsov // Prepodavaniye istorii v shkole. – 1989. – № 2. – S. 9–19.

Ryabov Yu. A. Izmeneniye soderzhaniya istoricheskogo obrazovaniya kak usloviye gumanitarizatsii prepodavaniya / Yu. A. Ryabov // Prepodavaniye istorii v shkole. – 1989. – № 5. – S. 66–69.

Programma po obshchestvovedeniyu dlya srednikh uchebnykh zavedeniy // Prepodavaniye istorii v shkole. – 1988. – № 1. – S. 15–30.

Smahin I. I. Metodychni zasady stvorennya i funktsionuvannya pidruchnikiv iz suspilstvoznavchikh predmetiv u zahalnoosvitniy shkoli Ukrayiny (1920-1990 rr.): Dys . ... Doktora ped. nauk : 13.00.02 / Ihor Ivanovych Smahin. – Kyyiv, 2011. – 445 s.

Prohrama kursu «Lyudyna i suspilstvo» dlya serednikh navchalnykh zakladiv (68 hod.) Variant 1; Variant 2 // Informatsiynyy zbirnyk Ministerstva osvity Ukrayiny. – 1991. – № 22. – S. 6-21.

Bakka T. V. Pidhotovka studentov do vykladannya suspilstvoznavchikh dystsyplin u serednikh zahalnoosvitnikh navchalnyy zaklad : dys ... kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 / Tamara Volodymyrivna Bakka. – K., 2008. – 225 s.

Postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny «Pro pohodzhennya materialiv Bazovoho navchalnoho planu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv» № 1239 vid 5 serpnya 1998 r. / Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. – 1998. – № 31 vid 20.08.1998. – 119 S.
Published
2014-06-26
How to Cite
Areshonkov, V. (2014). Scientific-Methodological Approaches to Forming Integrated Content of the Subject «Person and Society» in 1990-s. Pedagogical Discourse, (17), 9-14. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/304