Pedagogical Conditions of Forming Natural-Scientific Competence of the Future Ecologists

  • Halyna Biletska Khmelnytskyi National University
Keywords: professional ecologic education, natural-scientific preparation, pedagogical conditions

Abstract

It is grounded in the article that forming natural-scientific competence of the future ecologists can be guaranteed under the following pedagogical conditions: renovation of the content of natural-scientific preparation; introduction of the technologies of teaching with the use of informational educational environment, which offers broad access to the educational resources, guarantee the abilities for self-education and realization of individual educational path; availability of teaching-methodological providing for the formation and evaluation of the state of forming natural-scientific competence; ability of the teacher to conduct educational process using modern educational technologies, to create conditions for the manifestation of independence, initiativeness and creative work of students; forming equal partnership relations of the student and the teacher.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Halyna Biletska, Khmelnytskyi National University
assistant professor of the department of ecology, candidate of pedagogics, assistant professor

References

Babanskіj Yu.K. Optіmіzacіya processa obuchenіya : obshhedіdaktіcheskіj aspekt / Yu. K. Babanskіj. – M. : Pedagogіka, 1997. – 254 р.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy / [avt.-uklad. Busel V.]. – K. ; Irpin : Perun, 2001. – 1440 р.

Zeer Еʼ.F. Lіchnostno orіentіrovannoe professіonalnoe obrazovanіe / Еʼ.F. Zeer. – Ekaterіnburg : Іzd-vo Uralskogo pedagogіcheskogo unіversіteta, 1998. – 126 р.

Ippolitova N. Analiz ponyatiya «pedagogicheskie usloviya» : sushhnostʼ, klassifikaciya [Elektronnyʼj resurs] / N. Ippolitova, N. Sterxova // General and Professional Education. – 1/2012. – pp. 8-14. – Rezhim dostupa : http://genproedu.com/paper/2012-01/full_008-014.pdf.

Biletska G. A. Pryrodnycho-naukova pidgotovka majbutnix ekologiv : sutnist ta stan problemy u pedagogichnyx doslidzhennyax / G. A. Biletska // Vyshha osvita Ukrayiny. – 2014. – Volume 1. – pp. 60-65.

Pometun O. I. Umovy realizaciyi kompetentnisnogo pidxodu v navchalnomu procesi / O. I. Pometun, S. E. Trubacheva // Kompetentnisnyj pidxid u suchasnij osviti : svitovyj dosvid ta ukrayinski perspektyvy : Biblioteka z osvitnoyi polityky / Pid. zag. red. O. V. Ovcharuk. – K. : «K.I.S.», 2004. – Р. 64-70.

Ovchynnykova M. V. Informacijno-osvitne seredovyshhe yak obyekt vyvchennya u profesijnij pidgotovci vchytelya matematyky [Elektronnyj resurs] / M. V. Ovchynnykova // Pedagogichni nauky: teoriya, istoriya, innovacijni texnologiyi. – 2011. – Volume 1(11). – Rezhym dostupu : http://www.ime.edu-ua.net/em3/content.

Bykov V. Yu. Modeli organizaciyi system vidkrytoyi osvity : monohrafiia / V.Yu Bykov. – K. : Atika, 2009. – 684 р.

Biletska G. A. Vykorystannya MOODLE u pidgotovci studentiv-ekologiv za dennoyu formoyu navchannya / G. A. Biletska // Onovlennya zmistu, form ta metodiv navchannya i vyxovannya v zakladax osvity // Zbirnyk naukovyx pracz. Naukovi zapysky Rivnenskogo derzhavnogo gumanitarnogo universytetu. – Volume 7 (50). – Rivne : RDGU, 2013. – pp. 11 – 15

Testov V. A. Strategiya obrazovaniya v usloviyax setevogo prostranstva [Elektronnij resurs] / V.A. Testov // Sistemnыe strategii : nauka, obrazovanie, informacionnыe texnologii : sb. nauch. st. Vseros. konf. – Vologda : VGPU, 2013. – pp. 126-131. – Rezhim dostupu : http://www.ime.edu-ua.net/em3/content.
Published
2014-08-29
How to Cite
Biletska, H. (2014). Pedagogical Conditions of Forming Natural-Scientific Competence of the Future Ecologists. Pedagogical Discourse, (17), 15-19. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/306