Features of Organization of Children with Special Educational Needs Teaching in Secondary Schools

  • Svitlana Bilous Mykhniv secondary general school I-III degree of Iziaslav district Khmelnytskyi region
  • Lesia Ivanchuk The lyceum «Intelekt» of the city Kyiv
Keywords: children with special educational problems, forms of teaching, curriculum, inclusive, personalized, integrated teaching, correction and rehabilitational work

Abstract

The article highlights the organizational and methodological principles to ensure the right for education for children with special educational needs, current problems of their education in comprehensive secondary institutions. The need for a well-considered implementation of relevant teaching methods for special education in comprehensive schools is mentioned in the article. It emphasizes the features of an inclusive, individualized and integrated teaching. The factors of efficient teaching structuring to achieve educational goals are pointed out. The article proves the necessity of positive environment creating, the structure specificity, the methodological content of teaching and raising children with disabilities. There is a special focus on the problems of psycho-pedagogical support of those children in secondary schools, teachers involving in the education of children with special educational needs, their training for correctional process of education. The importance of attracting families to participate in the educational process is mentioned.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Svitlana Bilous, Mykhniv secondary general school I-III degree of Iziaslav district Khmelnytskyi region
deputy director for science
Lesia Ivanchuk, The lyceum «Intelekt» of the city Kyiv
head of the department of primary school

References

Voron M. Inkliuzyvna osvita: ukrainski realii [Elektronnyi resurs] / Osvita UA / M.Voron, Yu.Kavun. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/school/school_today/1492/ – Nazva z ekranu.

Mazuriak S.V. Metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii ta zmictu inkliuzyvnoho navchannia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Elektronnyi resurs] / Upravlinnia osvity Chernivetskoi miskoi rady [sait] / S.V. Mazuriak.- Rezhym dostupu: http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/inclusive-education/methods/22068-guidelines-on-the-organization-and-content-of-the-inclusive-education-of-children-with-special-educational-needs– Nazva z ekranu.

Malovanyi Yu. I. Formy navchannia v shkoli: Knyha dlia vchytelia / Yu. I. Malovanyi, V. E. Rymarenko, L. P. Voronova. – K. : Osvita, 1992. – 176 c.

Metodychni rekomendazii Ministerstva osvity i nauky «Pro orhanizatsiino-metodychni zasady zabezpechennia prava na osvitu ditey z osoblyvymy osvitnimy potrebamy» (lyst Ministerstva osvity i nauky vid 08.08.2013 №1-9-539)

Polozhennia pro indyvidualnu formy navchannia v zagalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh, zatverdzhenym nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 20.12.2002 r., №732

Konstytutsiya Ukrayiny (Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1996,) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr / – Nazva z ekranu.

Shnaider V. Vchytel – kliuchova fihura inkliuzii / V.Shnaider // Pedahohichnyi visnyk: naukovo-metodychnyi zhurnal. – Khmelnytskyi: KhOIPPO, 2014. – №1(37). – C.55–58

Shnaider V. I. Organizatsiia indyvidualnoho navchannia: Metodychni rekomendatsii (na dopomohu kerivnykam zagalnoosvitnikh ta spezialnyh navchalnykh zakladiv, reabilitastiinykh tsentriv, fakhivtsiam psykholoho-medyko-pedahohichnykh konsultatsii, pedahoham, psykholoham, batkam) / V. I. Shnaider, O. O. Kulyk, H. M. Finko – Kamianets-Podilskyi: Abetka-NOVA, 2007. – 140 c.
Published
2014-09-25
How to Cite
Bilous, S., & Ivanchuk, L. (2014). Features of Organization of Children with Special Educational Needs Teaching in Secondary Schools. Pedagogical Discourse, (17), 20-25. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/307