Classification of Methods of Studies with the Use of Mechanism of Memberwise Disjunctions

  • Roman Zіn’ko National University «Lviv Politechnic»
  • Oksana Bіlyk National University «Lviv Politechnic»
  • Uliana Khanas Uzhhorod National University
Keywords: classifications of methods of studies, mechanism of memberwise disjunctions, grafs, visualization

Abstract

The problem of classification of methods of studies remains actual, as enables to analyse potential of every method and set the ways of its perfection, subsequent development and introduction. Plenty of going near classification of methods of studies is explained complication of research object and seriousness of tasks, put society before modern professional school. Using the mechanism of memberwise disjunctions is offered for classification of methods of studies which will allow taking into account more wide row of signs of different methods of studies. Systematization of the basic known methods of studies is conducted for this purpose. This systematization of methods contains the different plurals of descriptions which describe them the proper categories and named objects. Objects determine ponderability of description and can take a place in a linear row in obedience to growth or slump of size of ponderability of description. Farther built table which represents connection between the area of localization of descriptions and subject variables. From the general volume of signs in a dominant plural determine signs, which can be characterized after a criterion, for example, of level of activity of student. A predicate which describes classification copulas between the methods of studies will have a characteristic kind. If to form a transition function from a subject domain to the local areas of classification signs after other criterion, for example, on the dominant method of passing to maintenance, a predicate will mutate. Visualization of the offered classification by counts keeps informing at the report of multidimensional information to the comfortable for human perception kind, simplifies perception of such classification and accents attention on its features. The new method of classification of methods of studies with the use of mechanism of memberwise disjunctions is offered will allow to take into account more wide row of signs of different methods of studies.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Roman Zіn’ko, National University «Lviv Politechnic»
assistant professor of the department of «Projecting and Exploitation of Machines», candidate of technical sciences, assistant professor
Oksana Bіlyk, National University «Lviv Politechnic»
assistant professor of the department of foreign languages, candidate of pedagogics, assistant professor
Uliana Khanas, Uzhhorod National University
assistant professor of the department of philosophy, candidate of philosophy

References

Slastonin V. A. Pedagogika : uchebnoye posobiye dlya studentov pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy / Vitaliy Aleksandrovich Slastonin, Il'ya Fedorovich Isayev, Yevgeniy Nikolayevich Shiyanov. – M. : Akademiya, 2002. – 576 s.

Podlasyy I. P. Pedagogika : Novyy kurs : uchebnik [dlya stud. vysshikh ucheb. zavedeniy] : v 2 kn. – M. : VLADOS, 2003. – Kn. 1: Obshchiye polozheniya. Protsess obucheniya. – 576 s.

Metody obucheniya [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.tgpi.tob.ru/info/kaf/soc_ped/d_met.html

Aleksyuk A. M. Zahalʼni metody navchannya v shkoli. – [2-e vyd., pererob. y dop.] / Anatoliy Mykolayovych Aleksyuk. – K. : Znannya, 1981. – 206 s.

Didaktika sovremennoy shkoly: [posobiye dlya uchiteley] / B. S. Kobzar', G. F. kumariny, Yu. A. Kusyy i dr.; pod red. V. A. Onishchuka. – K. : Rad. shkola, 1987. – 351 s.

Babanskiy Yu. K. Metody obucheniya v sovremennoy obshcheobrazovatel'noy shkole : / Yu. K. Babanskiy. – M. : Prosveshcheniye, 1985. – 208 s.

Sydorenko V. K. Klasyfikatsiya metodiv navchannya na osnovi vidnoshenʼ katehoriy zmistu y formy / V. K. Sydorenko // Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya u pidhotovtsi fakhivtsiv : metodolohiya, teoriya , dosvid, problemy: zb. nauk. pr. – Vypusk 9 / Redkol. : I. A. Zyazyun (holova) ta in.  Kyyiv-Vinnytsya: DOV «Vinnytsya», 2006. – S. 21–27.

Makhmutov M. I. Formy i metody obshcheobra¬zovatel'noy podgotovki i kommunisticheskogo vospitaniya uchashchikhsya srednikh PTU. / M. I. Makhmutov. – M. : Pedagogika, 1986. – 215 s.

Sokhor A. M. Logicheskaya struktura uchebnogo materiala / A. M. Sokhor. – M. : Pedagogika, 1974. – 192 s.

Zheleznyakova O. M. Dopolnitel'nost' kak innovatsionnyy podkhod k klassifikatsii i vyboru metodov obucheniya / O. M. Zheleznyakova // Innovatsii v obrazovanii. – 2006. – № 4. – S. 46–54.

Bondarenko M. F. Teoriya intellekta / M. F. Bondarenko, Yu. P. Shabanov-Kushnarenko. – Khar'kov: Kompaniya SMIT, 2006. – 576 s.
Published
2014-09-19
How to Cite
Zіn’koR., BіlykO., & Khanas, U. (2014). Classification of Methods of Studies with the Use of Mechanism of Memberwise Disjunctions. Pedagogical Discourse, (17), 75-82. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/318