Competence of the Modern School Teacher - Theoretical and Empirical Researches

  • Krzysztof Juszczak Akademia Pomorska w Slupsku

Abstract

Competence of the Modern School Teacher - Theoretical and Empirical Researches

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Krzysztof Juszczak, Akademia Pomorska w Slupsku

Krzysztof Juszczak – PhD

References

Bartkowicz Z., Nauczyciel kompetentny w perspektywie deontologicznej: teraźniejszość i przyszłość, Lublin 2007.

Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Szczecin 1995.

Czerepaniak-Walczak M., Kompetencje nauczyciela w kontekście założeń pedagogiki emancypacyjnej, (w:) Dzudzikowa M., Kotusiewicz A.A. (red.), Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, Białystok 1994.

Dudzikowa M., Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, (w:) Kwiatkowska H. (red.), Ewolucja tożsamości pedagogiki, Warszawa 1994.

Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.

Dz.u.2004.207.2110.

Krawczonek M., Nauczyciel – rola zawodowa, «Dyrektor Szkoły», nr 10/2005.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, (w:) Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika 2. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004.

Lemańczyk R. K., Kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły (w poglądach studentów pedagogiki, (w:) Juszczak K., Młodzież w zmieniającym się świecie. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne, Szczecin 2011.

Murawska E., Kontrowersje wokół oceniania pracy nauczyciela, Słupsk 2005.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.

Prokopiuk W., Szkic o humanistycznym wymiarze samokształcenia nauczycieli, (w:) Myśl pedagogiczna i działanie nauczyciela, Kotusiewicz A.A., Koć - Seniuch G., Niemiec J., Warszawa-Białystok 1997.

Smak E., Nauczyciel wobec współczesnych przemian edukacyjnych, (w:) Jopkiewicz A. (red.), Edukacja i rozwój. Jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?, Kielce 1995.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć się jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001.

Waszyńska K., Woźniak A., Społeczny kontekst zawodu nauczyciela. Analiza zasobów i trudności, (w:) Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne, Murawska E. (red.), Kraków 2010.
Published
2014-09-18
How to Cite
Juszczak, K. (2014). Competence of the Modern School Teacher - Theoretical and Empirical Researches. Pedagogical Discourse, (17), 222-226. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/349