Use of Discussion Methods at History Lessons as Means of Student’s Tolerance Education

  • Oksana Muliar Volyn Regional In-Service Teacher Training Institute
  • Nina Vasylenko Korshiv general secondary school of the I-II level
Keywords: tolerance, discussion, discussion methods

Abstract

The article investigates the influence of discussion methods of teaching on the process of students’ tolerance formation at the history lessons at the secondary school. The attention is paid to the point that the problem of tolerance education often concerns history, as far as the big amount of questions are contradictory and conflicting. It has been found out that discussion methods are important elements in students’ tolerance formation at the lessons of history. It is determined that the use of discussion methods will assist the formation of such personal traits of students as responsibility, independence, respect and patience towards thoughts and opinions of other people, which are the indicators of tolerance. The resources of discussion methods of teaching are analyzed from the point of view of tolerance education at the history lessons at the secondary school. The authors has chosen such topics of history school course which assist the formation of patience, communicative culture and tolerance as the integral traits of student’s personality.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oksana Muliar, Volyn Regional In-Service Teacher Training Institute

assistant professor of the department of teaching methods of school subjects, Candidate of pedagogics, assistant professor

Nina Vasylenko, Korshiv general secondary school of the I-II level

teacher

References

Achkasov A. Ye. Ihrovi ta dyskusiini metody provedennia urokiv istorii, Istoriia ta pravoznavstvo, 2010, Volume 15 (223), pp. 6–12.

Bakhanov K. O. Navchannia istorii v shkoli: innovatsiini aspekty. Kharkhiv, vyd. hrupa «Osnova», 2009, 176 p.

Vientsova N. O. Vyvchennia istorychnykh postatei na urokakh istorii Ukrainy v 7 klasi. Kharkhiv, vyd. hrupa «Osnova», 2010, 127 p.

Vientsova N. O. Dyskusiia yak metod navchannia istorii v shkoli, Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho pedahohichnoho universytetu (pedahohichni nauky). Berdiansk, BDPU, 2004, Volume 1, pp. 151–159.

Hrebeniuk O. Tekhnolohiia provedennia istorychnoi dyskusii na urokakh, Istoriia Ukrainy, 2002, Volume 37.

Desiatov D. Vykhovannia tolerantnosti na urokakh istorii, Istoriia v shkolakh Ukrainy, 2006, Volume 10, pp. 27–31.

Mokrohuz O. P. Innovatsiini tekhnolohii na urokakh istorii. Kharkhiv, vyd. hrupa «Osnova» ; «Triada +», 2007, 192 p.

Pometun O. I., Pyrozhenko L. V. Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid: metod. posib. Kyiv, APN, 2002, 136 p.

Sotnichenko V. Vykhovannia tolerantnosti na urokakh istorii, Istoriia v shkolakh Ukrainy, 2000, Volume 3, pp. 31–36.

Teremetska T. Metodychni aspekty formuvannia mizhetnichnoi tolerantnosti v uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv na urokakh istorii, Istoriia v suchasnii shkoli, 2012, Volume 3, pp. 34–37.

Terno S. O. Realizatsiia pryntsypiv tolerantnosti u protsesi stvorennia shkilnoho pidruchnyka z istorii // Pidruchnyk z istorii: problemy tolerantnosti : metod. posib. dlia avtoriv ta redaktoriv vydavnytstv / H. V. Kasianov, P. B. Polianskyi, I. B. Hyrych ta in. Chernivtsi, Bukrek, 2012, pp. 41–50.
Published
2014-03-11
How to Cite
Muliar, O., & Vasylenko, N. (2014). Use of Discussion Methods at History Lessons as Means of Student’s Tolerance Education. Pedagogical Discourse, (16), 124-128. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/378