Features of Development of the System of Secondary Schools Educational Establishments on Liberated from German Occupation Territory of the Ukrainian SSR: to the Question about the Sources of Research

  • Natalya Antonets Institute of Pedagogy of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Keywords: newspaper «Soviet education», primary school, incomplete middle school, middle school, schools of working young people, schools of rural young people, separate studies, child’s houses

Abstract

In the article materials which were published in the restored in May 1944 the newspaper «Soviet education» are examined, as sources base, for research of features of development of the system of general educational institution on liberated from German occupation territory of Ukrainian SSR in the period of continuation of military operations on fronts of Second world war. In particular, attention is spared to adjusting of activity of primary, middle and secondary schools, childʼs houses, special schools, and also to network of schools of working and rural young people, introduction in the cities of separate studies of boys and girls and creation in this connection of masculine and womanish educational institution.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Natalya Antonets, Institute of Pedagogy of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Senior Researcher of the Laboratory of History of Pedagogy, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher

References

Балацька Н. До питання про семилітків / Н. Балацька // Радянська освіта. – 1944. – 6 жовт.

Вечірні школи колгоспної молоді : В Наркоматі УРСР // Там само. – 1 верес.

Дитячим будинкам – нашу увагу та піклування // Там само. – 6 жовт.

Доленко М. Створити умови школам робітничої молоді / М. Доленко // Там само. – 6 жовт.

Зайченко І. В. Історія педагогіки : у 2 кн. : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / І. В. Зайченко. – К. : Слово, 2010. – Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 1032 с.

Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа : сб. документов. 1917-1973 гг. / сост. А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырёв, Л. Ф. Литвинов. – М. : Педагогика, 1974. – 560 с.

Підсумки роботи шкіл за 1943-1944 навчальний рік та чергові завдання в справі навчання та виховання дітей в умовах Вітчизняної війни : з доповіді Народного Комісара освіти УРСР академіка П. Г. Тичини на Республіканській нараді активу працівників шкіл і органів народної освіти УРСР // Радянська освіта. – 1944. – 28 лип.

Повсякденно піклуватися про дітей фронтовиків та сиріт // Там само. – 5 серп.

Рибалко І. Прискорити поновлення спеціальних шкіл / І. Рибалко // Там само. – 29 верес.

Слуцька О. До питання про семилітків / О. Слуцька // Там само. – 22 верес.

Тамуріді Ф. Військово-фізична підготовка в школі / Ф. Тамуріді // Там само. – 16 черв.

Тичина П. За культуру та дисципліну в школі / П. Тичина // Там само. – 11 трав.

Чавдаров С. Єдині вимоги до учнів / С. Чавдаров // Там само. – 18 трав.

Published
2013-10-10
How to Cite
Antonets, N. (2013). Features of Development of the System of Secondary Schools Educational Establishments on Liberated from German Occupation Territory of the Ukrainian SSR: to the Question about the Sources of Research. Pedagogical Discourse, (15), 17-21. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/583