Ivan Ohgienko Educational and Pedagogical Activity in Kamyanets-Podilsky State Ukrainian University: Historiographic Notes

  • Oleksandr Zavalnyuk Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University
Keywords: Ukrainian researchers, scientific papers, Ohienko I.I, president, professor, scientific and teaching activity, Kamyanets-Podilsky state Ukrainian university

Abstract

The contribution of the researchers to show the scientific and teaching activity of Ivan Ivanovych Ohienko, as the president and professor of the Ukrainian language history department in Kamyanets-Podilsky state Ukrainian university in 1919-1920, is analysed out in the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oleksandr Zavalnyuk, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

Professor of the Department of History of Ukraine, Doctor of History, Professor

References

Тіменик З. Іван Огієнко (митрополит Іларіон). 1882-1972: Життєво-бібліографічний нарис / Зиновій Тіменик. – Львів, 1997. – 228 с.

Тюрменко І. І. Державницька діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : [моногр.] / І. І. Тюрменко. – К., 1998. – 282 с. : іл.

Тимошик М. С. «Лишусь навіки з чужиною…». Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження : наук. вид. / М. С. Тимошик ; передм. О. Кравченка та В. Скопенка. – К. : Наша культура і наука ; Вінніпег : Укр. правосл. Собор. Св.Покрови, 2000. – 548 с. : іл.

Ляхоцький В. П. Тільки книжка принесе волю українському народові… Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2000. – 664 с. : іл.

Завальнюк О. М. Дослідження діяльності Івана Огієнка на посаді ректора Камʼянець-Подільського державного українського університету / О. М. Завальнюк // Іван Огієнко і сучасна наука та культура: Наук. збірник. Серія історична та філологічна. – Камʼянець-Подільський: Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. VІ. – С. 30–42.

Копилов А. Професор І.І.Огієнко – ректор Камʼянець-Подільського державного українського університету / А. Копилов // Тези доповідей науково-практичної конференції «Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження» (до 110-річчя від дня народження). – Камʼянець-Подільський, 1992. – С. 3–7.

Копилов А. Дітище Івана Огієнка / А. Копилов, О. Завальнюк // Дивокрай: науково-краєзнавчий альманах. – Хмельницький, 1995. – Вип. 1. – С. 82–89.

Коpylow A. Starania o otwarcie universytetu panstwowego w Kamiencu Podolskim w 1918 roku / A. Kopylow, O. Zawalnyuk // Studia historyczna: [Polska Academia Nauk; Odzial w Krakowie; Komisia historyczna]. Kwartalnik. R.XXXIX. – Krakow : «Secesya», 1996. – Zeszyt 3 (154). – S. 341–356.

Копилов А. О. Камʼянець-Подільський державний український університет: від ідеї до ліквідації (1917-1921 рр.) / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Укр. іст. журн. – 1999. – № 4. – С. 41–50; № 5. – С. 26–36.

Колпакова О. В. Камʼянець-Подільський український університет (1918-1921) / О. В. Колпакова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки; Ін-т іст. Укр. НАН Укр. – К.,1994. – Вип. 3. – С. 20–24.

Сохацька Є. Культурно-просвітницька діяльність Івана Огієнка у Камʼянці-Подільському (1918-1920 рр.) / Є. Сохацька // Огієнківські читання: Матеріали наук. круглих столів 1991-1996 рр. – К., 1997. – Вип. І. – С. 70–79.

Машевський О. Іван Огієнко – організатор українського вищого шкільництва в 1917-1920 роки / О. Машевський // Велетень науки: Матеріали всеукр. науково-педагог. читань, присвяч. вивченню спадщини І. Огієнка (15-16 січня 1996 р.). – К., 1996. – С. 22–26.

Ляхоцький В. Діяльність Івана Огієнка по формуванню національних університетів / В. Ляхоцький // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. – Т. 5. – С. 193–206.

Ляхоцький В. Невідомі документи про життя Івана Огієнка (на матеріалах фонду Українського Державного Університету у м.Камʼянці-Подільському) / В. Ляхоцький // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1996. – Т. 4. – С. 107–114.

Тюрменко І. Державницька діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : [моногр.] / І. Тюрменко. – К., 1998. – 281 с.

Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. Українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності : [моногр.] / М. Тимошик. – К. : Заповіт, 1997. – 231 с.

Тимошик М. «Лишусь навіки з чужиною». Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження / М. Тимошик. – Вінніпег : Укр. Правосл. Собор Св.Покрови; К. : Наша культура і наука, 2000. – 548 с. : іл.

Марушкевич А. А. Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект / А. А.Марушкевич. – К. : Четверта хвиля, 1996. – 128 с.

Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Камʼянець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 5. – 374 с.

Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Камʼянець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 6. – 376 с.

Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Камʼянець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 7. – 416 с.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук. збірник. Серія історична та філологічна. – Камʼянець-Подільський : Камʼянець-Подільський національний університет, 2008. – Вип. V. – 416 с.

Завальнюк О. М. Історія Камʼянець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О. М.Завальнюк. – Камʼянець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 632 с.

Свято відкриття Камʼянець-Подільського державного українського університету: Дослідження. Документи. Матеріали / укладач, автор переднього слова і досліджень О. М. Завальнюк. – Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2008. – 280 с.

Завальнюк О. М. Іван Огієнко – організатор і керівник Камʼянець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Камʼянець-Подільський : Оіюм, 2012. – Т. 19: 130-річчя від дня народження Івана Огієнка присвячується. – С. 3–31.

Іван Огієнко у діалозі культур і духовності. (Огієнківські читання у Чудодієвому) : зб. наук. праць. – Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. – 318 с.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук. збірник. Серія історична та філологічна. – Камʼянець-Подільський : Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. VІІ. – 360 с.

Науковий збірник, присвячений 125-річчю з дня народження митрополита Іларіона Огієнка: Зб. доп. і матеріалів / Київська православна богословська академія УПЦ Київського патріархату. – К., 2007. – 462 с.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук. збірник. Серія історична та філологічна. – Камʼянець-Подільський : Камʼянець-Подільський державний університет, 2007. – Вип. ІV. – 360 с.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук. збірник. Серія історична та філологічна. – Камʼянець-Подільський : Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. VІІІ. – 416 с.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук. збірник. Серія історична та філологічна. – Камʼянець-Подільський : Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. Х. – 416 с.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук. збірник. Серія історична та філологічна. – Камʼянець-Подільський : Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. VІ. – 348 с.

Ляхоцький В. П. Книга творить людину…(Сторінки з літопису заснування університетської бібліотеки у Камʼянці-Подільському) / В. П. Ляхоцький // Наукові праці Камʼянець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Камʼянець-Подільський : Камʼянець-Подільський національний університет, 2008. – Вип. 1. – С. 88–98.

Прокопчук В. С. Бібліотека Камʼянець-Подільського національного університету: роки становлення і й розвитку / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк. – Камʼянець-Подільський : Аксіома, 2008. – С. 12–43.

Кучинська І. О. Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська. – Камʼянець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 104 с.

Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : підруч. / А. М. Бойко, В. Д. Бардінова та ін. ; під заг. ред. А. М. Бойко. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 576 с.

Українська педагогіка в персоналіях : у двох книгах / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – 552 с.

Марушкевич А. А. Актуальні проблеми науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка. (Цикл лекцій) : навч. посіб. з педагогіки / А. А. Марушкевич. – Полтава : Вид-во «Асмі», 2005. – 312 с.

Published
2013-10-10
How to Cite
Zavalnyuk, O. (2013). Ivan Ohgienko Educational and Pedagogical Activity in Kamyanets-Podilsky State Ukrainian University: Historiographic Notes. Pedagogical Discourse, (15), 247-251. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/707