Gymnasium Reports as a Source of Ukrainian Schooling History in Eastern Galicia During the Interwar Period

  • Halyna Zanik Lviv Regional Institute of Postgraduate Teacher Education
Keywords: report, gymnasium, hobby group work, national traditions

Abstract

Reports of gymnasiums with teaching in the Ukrainian language in Eastern Galicia, which were used during the interwar period are examined in the article. National and educational traditions of Ukrainian secondary schools are considered. Some aspects of organizing and conducting educational work under alien domination are analysed. Special attention is paid to the characteristics of the hobby group work. Author identifies the factors that led to changes in the educational plans of schools in Eastern Galicia in the Second Polish Republic in the interwar period.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Halyna Zanik, Lviv Regional Institute of Postgraduate Teacher Education

Methodist

References

Білавич Г. Товариство «Рідна школа» (1881–1939 рр.) / Білавич Г., Савчук Б. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 1999. – 208 с.

Державна гімназія з українською мовою навчання у Львові. – Звідомлення за шкільний рік 1932/33. – Львів, 1933. – 68 с.

Занік Г. З історії виховання в українських гімназіях Східної Галичини / Г. Занік // Зб. наук. праць Науково-дослідницького інституту українознавства. – К. : Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – Т. XII. – 526 с.

Занік Г. Гімназійна освіта у Східній Галичині (1919-1939 рр.) / Г. Занік // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (гол. ред.), В. Мельник, В. Футала та ін. – Дрогобич : НВЦ «Каменяр», 2002. – Випуск девʼятий. – 271 с.

Звідомлення виділу «Кружка родичів» при державній гімназії з українською мовою навчання в Перемишлі за шкільний рік 1934-35. – Перемишль : Б.в, 1935. – 73 с.

Звідомлення приватної коедукаційної гімназії Товариства «Рідна школа» з українською мовою навчання в Тернополі з правами державних шкіл за шкільний рік 1935/36. – Тернопіль : Друкарня А. Салевич, 1936. – 32 с.

Звідомлення приватної коедукаційної гімназії Товариства «Рідна школа» з українською мовою навчання в Тернополі з правами державних шкіл за шкільний рік 1936/37. – Тернопіль : Б.в, 1937. – 33 с.

Звідомлення про життя й працю в державній гімназії з українською мовою навчання філії у Львові у 1937 – 38 шкільному році. – Львів : Накладом «Батьківського Кружка», 1938. – 104 с.

Звіт дирекції державної гімназії з українською мовою навчання в Перемишлі за шкільний рік 1933-34. – Перемишль : Накладом «Кружка Родичів», 1934. – 90 с.

Курляк І. Є. Українська гімназійна освіта у Галичині (1864-1918 рр.) : [моногр.] / І. Є. Курляк. – Львів, 1997. – 222 с.

Ступарик Б. Національна школа: витоки, становлення / Б. Ступарик. – К. : Інститут змісту і методів навчання, 1998. – 336 с.

Published
2013-10-10
How to Cite
Zanik, H. (2013). Gymnasium Reports as a Source of Ukrainian Schooling History in Eastern Galicia During the Interwar Period. Pedagogical Discourse, (15), 261-266. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/710