Specific Features of the Source Basisuse in Historical and Pedagogical Researches

  • Svitlana Zolotukhina Kharkiv G.Skovoroda National Pedagogical University
Keywords: source basis, source, classification, historical and pedagogical research

Abstract

The approaches of modern scientists to determining of the essence of the historical and pedagogical source and its role in the developing of high-quality scientific research of historical and pedagogical character have been defined in the article; the forms of representation of the historical and pedagogical source basis (primary, actualised, potential) have been reflected in the article; approaches to the source classification (according to the amount, content, ways of codification, origin, places of storing, ways of presenting) have been determined and described; specific features of the source base use in historical and pedagogical researches dealing with pedagogical issues (didactic, upbringing, administrative), personalities’heritage and their contribution to the development of the pedagogical science, problems of comparative pedagogy have been revealed in this article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Svitlana Zolotukhina, Kharkiv G.Skovoroda National Pedagogical University

Head of the Department of General Pedagogy and Pedagogy of Higher School, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

References

Богдашина О. Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія / О. Богдашина. – Харків, Тарбут Лаам, 2005. – 192 с.

Богуславський М. Структура сучасного історико-педагогічного знання / М. Богуславський // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 37–40.

Ваховський Л. Ц. Конструювання методології регіонального історико-педагогічного дослідження / Л. Ц. Ваховський // Історико-педагогічні дослідження. Регіональний вимір. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Ч. І. – С. 16–22.

Елліс І. О. Образ учителя в суспільно-культурному житті пізньорадянського суспільства 70-80-х років ХХ століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / І. О. Елліс. – Харків, 2011. – 20 с.

Заліток Л. М. Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Л. М. Заліток. – К., 2011. – 20 с.

Курило В. Критеріально-комплексний підхід до аналізу історико-педагогічної думки / В. Курило // Шлях освіти. – № 3. – 1999. – С. 41–44.

Місечко О. Є. Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900-1964 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / О. Є. Місечко. – К., 2011. – 44 с.

Олексієнко О. Г. Педагогічна спадщина Х. Д. Алчевської в оцінці вітчизняних науковців : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. Г. Олексієнко. – Луганськ, 2013. – 20 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Червонецький В. В. Загальні тенденції розвитку шкільної екологічної освіти в країнах євроатлантичного регіону у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. пед. наук : спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / В. В. Червонецький. – Луганськ, 2007. – 44 с.

Published
2013-10-10
How to Cite
Zolotukhina, S. (2013). Specific Features of the Source Basisuse in Historical and Pedagogical Researches. Pedagogical Discourse, (15), 266-271. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/711