Establishing the Language Center in the Context of Teaching Foreign Languages in Ukraine in the 1930s

  • Dmytro Matsko SE «Lugansk National Taras Shevchenko University»
Keywords: foreign language, Language center, teaching, Ukraine, 1930s

Abstract

The article deals with the problem of teaching foreign languages in Ukraine in the 1930s. The process of establishing tight contacts with foreign countries is highlighted. The analysis of archive sources proves the necessity to systemize and improve the process of teaching foreign languages. The improvement is considered to lie in establishing the Language Center which has to govern the system of language education in Ukraine. Studying the archive materials enables to determine the tasks of the center in the context of teaching foreign languages in Ukraine in the 1930s.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dmytro Matsko, SE «Lugansk National Taras Shevchenko University»

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

References

Бистров М. А. Керівна роль КП(б)У у галузі вищої освіти в період будівництва соціалізму (1917 – 1937 рр.) / Микола Андрійович Бистров. – Х. : Вид-во Харків. ун-ту, 1974. – 143 с.

Паніотов І. І. Комуністична партія України в боротьбі за розвиток народної освіти (1931 – 1941 рр.) / Іван Ілліч Паніотов. – Х. : Вид-во Харків. ун-ту, 1973. – 187 с.

Майборода В. К. Становлення і розвиток національної вищої педагогічної освіти в Україні (1917 – 1992 рр.) : дис. … д-ра пед. наук у формі наук. доповіді : 13.00.01 / Майборода Василь Каленикович. – К., 1993. – 58 с.

Ворох А. О. Розвиток вищої технічної освіти в Україні (20 – 30 рр. ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ворох Андрій Олександрович. – Словʼянськ, 2006. – 304 с.

Місечко О. Є. Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900 – 1964 рр.) : дис.. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Місечко Ольга Євгенівна. – Житомир, 2011. – 618 с.

Борисова Н. В. Теоретичні й методичні аспекти навчання іноземних мов у школах України (1917 – 1933 рр.) : дис. … канд. пед.. наук : 13.00.01 / Борисова Наталія Василівна. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 232 с.

Литньова Т. В. Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ – початок ХХІ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Литньова Тамара Вікторівна. – Житомир, 2009. – 258 с.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, спр. 1751, 196 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, спр. 1764, 124 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, спр. 1767, 198 арк.

Published
2013-10-09
How to Cite
Matsko, D. (2013). Establishing the Language Center in the Context of Teaching Foreign Languages in Ukraine in the 1930s. Pedagogical Discourse, (15), 453-458. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/750