Peculiarities of Practical Training of Childcare Workers at the Institutions of Higher Education in Ukraine

  • Lyudmyla Glushok Khmelnytsky National University
Keywords: childcare workers, preschool education reforming, educational practice, teaching practice with additional specialization

Abstract

The article deals with the problems of the childcare workers practical training and educators of the children of preschool age with additional specialization „Teacher of English in the kindergartens and primary schools” in particular (organizational and methodological bases, main tasks and guidance of the practical training). The significance of out-of-school activities is covered in the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Lyudmyla Glushok, Khmelnytsky National University
postgraduate student

References

Глушок Л. М. Переддипломна педагогічна практика із додаткової спеціалізації „Вчитель англійської мови в ДНЗ і початковій школі” : метод. реком. / Л. М. Глушок. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2012. – 64 с.

Базова програма розвитку дошкільника „Я у Світі” / наук. кер. та заг. ред.

О. Л. Кононко // Дошкільне виховання. – [3-тє вид., вип.]. – К. : Світич, 2009. – 430 с.

Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року [Електронний ресурс] / Офіційний вісник. – 2011. – №45. – С. 84–101. – Режим доступу : http://ovu.com.ua/articles/10987-pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-tsilovoyi sotsialno.

Інструктивно-методичний лист „Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 н. р ” № 1/9-482 від 20. 06. 11. [Електронний ресурс] // Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України. – Київ. – 2011. – Режим доступу : http://rvo-kolomak.ucoz.ua/Nakazi_MON/robota_dnz.htm.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський – К. : Знання, 2005. – 490 с.

Машкіна Л. А. Підготовка слухачів магістратури до викладацької діяльності в процесі практики / Л. А. Машкіна // Шості педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського: професійна підготовка кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали веукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – С. 90–91.

Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. В. М. Нагаєв. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державна цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року” № 629 від 13 квітня 2011 року [Електронний ресурс] // Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України. – Київ. – 2011. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna serednya/doshkilna-osvita/148-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/doshkilna-osvita/6083.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт” (для дітей 5-річного віку) [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – Київ. – 2010. – Режим доступу : http://www.upk.org.ua/load/zakonodatelnyeakty/programa_rozvitku_ditej_starshogo_ doshkilnogo_viku.

Quality Teaching. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.deewr.gov.ua/Schooling/Quality Teaching/professionalexperience/Pages/.

Published
2012-02-27
How to Cite
Glushok, L. (2012). Peculiarities of Practical Training of Childcare Workers at the Institutions of Higher Education in Ukraine. Pedagogical Discourse, (11), 38-43. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/760