Pedagogical Factor in the Life of Yakov Hal’chevs’kyi

  • Denys Krasnosilets’kyi Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: teachers, officer, ataman, insurgent detachment, underground

Abstract

Life activity of the etacher, officer, leader of insurgent and underground movement Yakov Hal’chevs’kyi has been analyzed in the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Denys Krasnosilets’kyi, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

candidate of historical sciences, associate professor, associate professor of the department of social disciplines

References

Бабицький В. Особова справа М. О. Гальчевської / В. Бабицький // Тези доповідей і повідомлень дев’ятнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції (Вінниця, 18 лютого 1999 р.). – Вінниця : Б. в., 1999. – С. 48–49.

Борисов В. Історія тернових вінків / В. Борисов, Т. Слободянюк // Подільські вісті. – 2001. – 18 грудня. – С. 3.

Бортник С. Отаман Подільської повстанської групи Яків Гальчевський-Орел / С. Бортник // Фортеця (м.Кам’янець-Подільський). – 2000. – 30 березня. – С. 9.

Вовкодав В. Отаман-полковник і Сахни / В. Вовкодав // Летичівська газета. – 1998. – 15 квітня. – С. 3.

Вовкодав В. Яків Гальчевський – народний герой (1897–1943)... / В. Вовкодав // Тези доповідей і повідомлень п’ятнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції (Вінниця, 14 травня 1996 р.). – Вінниця : Б. в., 1996. – С. 54–55; та ін.

Гальчевський-Войнаровський Я. Проти червоних окупантів / Я. Гальчевський-Войнаровський. – Ч. 1. – Краків : Українське видавництво, 1941. – 205 с. ; Ч. 2. – Краків – Львів : Українське видавництво, 1942. – 162 с.

Демків Б. Легенда отамана Гальчевського / Б. Демків // Час. – 1994. – 15 жовтня. – С. 2.

Державний архів Управління СБУ в Хмельницькій області, ф. Р-6193, од. зб. П-25891, карна справа у звинуваченні Ковальчука Т. І., Максименко Т. Т., Сидоренко П. А., Фіщука В. П., у 5 т., т. 3, 1100 арк.

Державний архів Управління СБУ в Хмельницькій області, ф. Р-6193, од. зб. П-25979, карна справа у звинуваченні Трофимчук Ф. М. та ін., 438 арк.

Завальнюк К. Матеріали до біографії Я. В. Гальчевського (за документами держархіву Віннницької області) / К. Завальнюк // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2002. – С. 225-230; та ін.

Коваль Р. Отаман святих і страшних / Р. Коваль. – К. : Просвіта, 2000. – 288 с.; та ін.

Красносілецький Д. П. Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920 – 1924 роках / Д. П. Красносілецький. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 275 с.

Красносілецький Д. П. Життєві перипетії Я. Гальчевського / Д. П. Красносілецький // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Хмельницький, 17-18 березня 2011 р.). – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2011. – С. 261–265.

Кульчицький Ю. Шаблі з плугів: Український повстанський рух у визвольних змаганнях (1917–1926) / Ю. Кульчицький. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 260 с.

Мацько В. Шевченко у серці моїм / В. Мацько. – Хмельницький : Поділля, 1996. – 64 с.

Премія імені Якова Гальчевського // Час. – 1995. – 21 жовтня. – С. 1.

Покровський В. Поліг за невмирущу ідею Української Державності / В. Покровський // Летичівська газета. – 2009. – 21 серпня. – С. 3.

Рибак І. В. Антибільшовицький повстанський рух на Поділлі під проводом Я. Гальчевського: географія і хроніка подій / І. В. Рибак, Д. П. Красносілецький // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2002. – С. 230–234.

Руцький М. Яків Гальчевський і антибільшовике повстання на Поділлі / М. Руцький. Система, Нетішин: Джерела Львівщини, 1998. – С. 95-98; та ін.

Сліпченко В. А. КП(б)У – організатор розгрому куркульсько-націоналістичної контрреволюції в 1921 – 1923 рр. / В. А. Сліпченко // Зб. ст. із історії комуністичної партії України. – К. : Видавництво Київського державного університету, 1959. – Вип. 2. – С. 73–90.

Соловей Д. Голгота України. Частина 1-ша. Московсько-большевицький окупаційний терор в УРСР між першою і другою світовою війною / Д. Соловей. – Дрогобич : Відродження, 1993. – 288 с.

Срібняк І. Обеззброєна, але не скорена (інтернована Армія УНР у таборах Польщі та Румунії в 1921 – 1924 рр.) / І. Срібняк. К. – Філадельфія : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 189 с.

Стрельбицький М. Гальчевський. Поема з героєм / М. Стрельбицький. – Вінниця : Видавництво О. Власюка, 2003. – 16 с.

Теленько Х. Яків Гальчевський: отаман Болохівського краю (1919 – 1923) / Х. Теленько // Науковий збірник. Болохівщина: земля і люди, т. 20. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „Велика Волинь” (Хмельницький – Стара Синява – Любар, 23 – 24 червня 2000 р.). – Хмельницький – Стара Синява – Любар, 2000. – С. 241–244.

Філонов Л. Орел Подільського краю. Історико-документальні нариси / Л. Філонов, К. Завальнюк, В. Рєзнік. – Київ-Львів : Галицька видавнича спілка, 2004. – 48 с.
Published
2012-01-23
How to Cite
Krasnosilets’kyi, D. (2012). Pedagogical Factor in the Life of Yakov Hal’chevs’kyi. Pedagogical Discourse, (11), 150-155. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/789