Basic Tendencies of Work of Pedagogical Practice Department at Khmelnitsky Humanitarian-Pedagogical Academy

  • Natalya Kazakova Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: pedagogical practice, pedagogical practice department, directions of work of pedagogical practice department

Abstract

On the basis of work experience main directions of work of pedagogical practice department at Khmelnitsky Humanitarian-Pedagogical Academy have been defined in the article. To them belong: organizational, methodical, scientific work with the students, with supervisors of practice at the Academy and bases of practice; analysis of practice’s results; control and management of practice and also their content is revealed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Natalya Kazakova, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Pedagogical Practice, Associate Professor of the School Pedagogy and Psychology Department

References

Актуальні проблеми виховної роботи з молодшими школярами у позаурочний час : [матеріали круглого столу (Хмельницький, 22 лют. 2011 р.)] / укл. Л. А. Машкіна, Н. В. Казакова, А. О. Кащук. – Хмельницький : ПП „А. В. Царук”, 2011. – 135 с.

Вісник педагогічної практики (до 90-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) / укл. Н. В. Казакова, А. О. Кащук, Л. А. Машкіна. – Хмельницький : ПП „Ю. І. Горенюк”, 2011. – 158 с.

Закон України „Про освіту” : [підписаний Президентом України 23 березня 1996 р.]. – К. : Генеза, 1996. – 36 с.

Закон України „Про вищу освіту” від 17.01.2002. № 2984 – ІІІ // Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / [за заг. ред. А. П. Зайця, В. С. Журавського]. – К. : ФОРУМ, 2003. – С. 175–231.

Інструкція про оплату праці педагогічним працівникам за керівництво практикою студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / [укл. Л. А. Машкіна, Н. В. Казакова]. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2011. – 17 с.

Машкіна Л. А. Педагогічна практика Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: історія та сучасність / Л. А. Машкіна, Н. В. Казакова. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2011. – 77 с.

Машкіна Л. А. Педагогічна практика з позакласної виховної роботи в школі : [метод. реком. для студентів зі спеціальності „Початкове навчання”] / Л. А. Машкіна, Н. В. Казакова. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2008. – 32 с.

Модернізація початкової освіти: сутність, пошуки нових підходів та перспективи розвитку : [збірник статей студентів і слухачів магістратури зі спеціальності „Початкове навчання”] / [укл. Л. А. Машкіна, Н. В. Казакова, А. О. Кащук]. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – 134 с.

Організаційно-методичні засади виховної роботи в літніх оздоровчих таборах : [метод. посіб.] / В. Д. Гаврішко, І. М. Шоробура, Л. А. Машкіна, Н. В. Казакова. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – 195 с.

Положення про відділ педагогічної практики Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії / [укл. Н. В. Казакова]. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2010. – 18 с.

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України // наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти № 351 (0351281-94 від 20.12.94)).
Published
2012-02-24
How to Cite
Kazakova, N. (2012). Basic Tendencies of Work of Pedagogical Practice Department at Khmelnitsky Humanitarian-Pedagogical Academy. Pedagogical Discourse, (11), 108-112. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/795