The School of Traditions and Modern Chalanges

  • Andrzej Kokiel University of Humanities in Szczecin
Keywords: school, school functions, teacher, transformations

Abstract

This publication presents the problems of the school that have been included in the process of change caused by civilization development. These trends have been presented in relation to the functions implemented in these institutions in terms of contemporary challenges and social expectations.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Andrzej Kokiel, University of Humanities in Szczecin

Doctor of Humanities

References

J. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. PWN, Warszawa 2005, s. 113.

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Żak, Warszawa 2001, s. 383.

Cz. Kupisiewicz, O reformach szkolnych. Wybór rozpraw i artykułów z lat 1977 – 1999. [W:] A. Knap, A. Siemak-Tylikowska, M. S. Szymański (red.), Żak, Warszawa 1999, s. 257.

J. Wiatr, Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej. PWN, Warszawa 1979, s. 164.

J. Radziewicz, Środowisko społeczno – wychowawcze szkoły. [W:] T. Pilch, I. Lepalczyk, op. cit., s. 187.

M. Karkowska, Socjologia wychowania. Wybrane elementy. WSzHE, Łódź 2009, s. 180.

F. Znaniecki, Socjologia wychowania. PWN, Warszawa 2001, s. 102.

Za: W. Kotarbiński; E. Gaweł-Luty, Pedagogika społeczna. Pedagogium, Szczecin 2004, s. 71.

R. B. Woźniak, Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. Koszalin 1998, BWSzH, s. 221.

K. Konarzewski, Sztuka nauczania, Szkoła. PWN, Warszawa 1991, s. 18.

T. Gołaszewski, Szkoła jako system społeczny, PWN, Warszawa 1977, s. 53.

R. Meighan, Socjologia edukacji. UMK, Toruń 1993, s. 191.

R. B. Woźniak, op. cit. s. 228.

Ibidem, s. 230.

R. B. Woźniak, op. cit., s. 93

Za: K. J. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. PWN, Warszawa 2005, s. 6.

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii. PWN, Warszawa 1970, s. 202.

A. Jasińska–Kania, Socjologiczna koncepcja osobowości. W: Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia. Problemy podstawowe. PWN, Warszawa 1991, s. 91.

H. Muszyński, Wokół definicji wychowania. W: M. Tyszkowa i inni (red.), Wychowanie we współczesnym społeczeństwie. UAM, Poznań 1992, s. 7 – 19.

W. Okoń, op. cit., s. 445.

F. Znaniecki, Socjologia wychowania. PWN, Warszawa 2001, s. 7.

A. Kokiel, W poszukiwaniu humanistycznych treści wychowania. W: T. Strawa (red.) Złożoność edukacji humanistycznej jako przedmiot badań i analiz naukowych. Pedagogium, Szczecin 2003, s. 251-252.

M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowania. PWN, Warszawa 1979, s. 318.

A. Gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowawczego. PWN, Warszawa 1979, s. 55.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak, Kraków 2002, s.400.

B. Szacka, op. cit., s. 152-154.

M. Karkowska, op. cit., s. 185-187.

K. Ostrowska, W poszukiwaniu, Gdańsk 1994, s. 14.

E. Wołodźko, Wartości w kształtowaniu osobowości podmiotów procesu wychowania. W: U. Ostrowska (red.), Aspekty aksjologiczne w edukacji. UW-M, Olsztyn wartości. GWP2000, s. 97-98.

A. Gurycka, System wartości młodzieży licealnej a oddziaływania szkoły. UW, Warszawa 1986, s. 21.

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno – kulturowy. UJ. Kraków 2002s. 16-17.

K. Juszczak, Doskonalenie zawodowe nauczycieli w obecnej rzeczywistości. [W:] E. Murawska (red.) Nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 115.
Published
2012-02-15
How to Cite
Kokiel, A. (2012). The School of Traditions and Modern Chalanges. Pedagogical Discourse, (11), 128-132. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/803