Maria Grinchenko’s „Nasha Ridna Mova” text book: structure, content, principles

  • Myhailo Lashko Boris Grinchenko Kyiv University
Keywords: Maria Grinchenko, text book, „Nasha Ridna Mova”, structure, content, content and principles are characterized, principles

Abstract

На основі аналізу підручника М.Грінченко „Наша рідна мова” охарактеризовано його структуру, зміст і принципи.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Myhailo Lashko, Boris Grinchenko Kyiv University
young researcher NDL Grinchenko of Boris Grinchenko University of Kiev

References

Грінченко М. Наша рідна мова. Перша читанка / М. Грінченко. – К. : ВСЕУВИТО, 1917. – 79 с.

Грінченко М. Наша рідна мова. Читанка друга / М. Грінченко. – Черкаси ; Київ : Т-во „Сіяч”, 1918. – 130
с.
Копиленко Н. Підручники Бориса Грінченка / Н. Копиленко // Розвиток освіти в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч
ХХ ст.) : зб. наук. праць / наук. ред. О. В. Сухомлинська. – К. : Ін-т педагогіки України, 1995. – С. 36–43.

Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України (1960–2000 рр.) :
дис. … док. пед. наук : 13.00.01 / Кодлюк Ярослава Петрівна – Тернопіль, 2005. – 454 с.

Кравченко О. О. Педагогічна та науково-просвітницька діяльність П. Куліша : дис. … канд. пед. наук
: 13.00.01 / Кравченко Оксана Олексіївна. – Умань, 2009. – 223 с.

Лист В. Гладиліна до М. Грінченко // ІР НБУВ, ф. 170, спр. 301, 4 арк
Published
2012-03-15
How to Cite
Lashko, M. (2012). Maria Grinchenko’s „Nasha Ridna Mova” text book: structure, content, principles. Pedagogical Discourse, (11), 167-172. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/813