Training of Future Primary School Teachers for the Use of Audio-Visual Teaching Aids

  • Ihor Kuzio Kherson State University
Keywords: audio-visual teaching aids, training technical aids, future primary school teacher, readiness of students to the use of training technical aids

Abstract

On the basis of the analysis of psychological and educational literature the main issues of training of future primary school teachers to the use of audio-visual means of training in their work are elucidated in the article, the key issues that arise in the process of teaching students are examined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ihor Kuzio, Kherson State University
postgraduate student

References

Большая Советская Энциклопедия / [под ред. А. М. Прохорова]. – М., 1972. – Т. 17. – С. 387.

Величко С. Формування у майбутніх вчителів умінь застосовувати технічні засоби у навчально-виховному процесі / С. Величко, О. Царенко // Наукові записки КДПУ ім. Винниченка: педагогічні науки. – Вип. 14. – Кіровоград, 1998. – С. 95–101.

Закон України „Про освіту” // Освіта. – 21 серп.1996 р. – № 43–44 (221–222). – С. 6–11.

Імбер В. Використання мультимедійних засобів у навчальному процесі / В. Імбер / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Вип. 7. – Київ–Вінниця : ТОВ фірма „Планер”, 2005. – С. 307–312.

Рубинштейн С. Принципы и пути развития психологии / С. Рубинштейн. – М., 1959. – 321 с.

6.Семиденко В. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов вуза : учебное пособие / В. Семиденко. – Полтава, 1989. – 86 с.

Суховірський О. Передумови використання комп’ютерної техніки в початковій школі : навч. посіб. / О. Суховірський. – Хмельницький : Вид-во ХГПІ, 2003. – 24 с.

Трофимов О. Аудіовізуальні засоби навчання в школі : метод. посіб. для студ. пед. ун-ту / В. Сичов, В. Мозговий. – Харків : ХДПУ, 1998. – 119 с.

Шиман О. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до створення і використання комп’ютерної наочності / О.Шиман // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : КПДПУ, 2002. – Вип. 8. – С. 218–224.
Published
2011-09-08
How to Cite
Kuzio, I. (2011). Training of Future Primary School Teachers for the Use of Audio-Visual Teaching Aids. Pedagogical Discourse, (11), 159-163. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/814