Ukrainian National Values and their Forming by Usage of Educational Means, under the Conditions of Ukrainian Abroad

  • Stanislav Ponomarevs’kyi Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Keywords: education, appreciative, national, multicultural

Abstract

The peculiarity of the modern system of Ukrainian national values, formed abroad, is analyzed in the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Stanislav Ponomarevs’kyi, Institute of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

candidate of philological sciences, associate professor, doctoral candidate

References

Возняк С. М. Духовні цінності українського народу / С. М. Возняк. – К. ; Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 293 с.

Гайда А. В. Власть и человек / А. В. Гайда, В. К. Китаев. – Свердловськ : Изд. Уральского у-та, 1991. – 156 с.

Зязюн І. А. Інтеграційна функція культурної парадигми / І. А. Зязюн // Професійно-художня освіта України : зб. наук. праць [редкол. : І. А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Н. М. Чепурна (заступники голови) та ін.]. – К. ; Черкаси : ЦНТЕІ, 2008. – Вип. V. – С. 3–14.

Карлова В. В. Духовні цінності в структурі національної самосвідомості: українські реалії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10kvvsur.pdf.

Кремень В. Г. Якісна освіта: сучасні виміри / В. Г. Кремень // День (Щоденна всеукраїнська газета). – 2007. – № 198. – 15 лист. – С. 3.

Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / [упор. С. В. Ульяновська, вст. ст. І. М. Дзюби, перед. слово М. Антоновича]. – К. : Либідь, 1993. – 392 с.

Русова С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова / [ уклад. Сіркович В. М.]. – К. : Освіта, 1999. – 336 с.

Савченко О. Перспективи модернізації системи освіти в Україні в умовах Болонського процесу / О. Савченко // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 115–118.

Ситник Г. Національні цінності як основа прогресивного розвитку особистості, суспільства, держави / Г. Ситник // Вісник Національної академії державного управління. – 2004. – № 2. – С. 369– 374.

Сурмін Ю. Ціннісні процеси пострадянського суспільства: методологічний аспект / Ю. Сурмін // Збірник наукових праць Національної академії державного управління. – 2003. – Вип. 1. – С. 87–98.

Токар Л. Українознавство в системі наук і навчальних дисциплін / Л. Токар // Освіта України. – 2003. – 19 верес. – С. 3.

Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. / [В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, Е. М. Лібанова та ін. ; за ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського] : у 2 ч. – К. : НАДУ, 2009. – Ч. 1.– 456 с.

Published
2012-01-13
How to Cite
Ponomarevs’kyi, S. (2012). Ukrainian National Values and their Forming by Usage of Educational Means, under the Conditions of Ukrainian Abroad. Pedagogical Discourse, (11), 250-254. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/882