Preparation to Old Age as the Task of Some People and Communities

  • Krzysztof Juszczak Pomeranian University in Słupsk
Keywords: old age, gerontology, geragogy

Abstract

The demographic phenomenon of the aging of the Polish society, in addition to a clear increase in interest in the period of old age, both in the individual aspect and from the social point of view, is associated with the need to intensify efforts to prepare for old age. Long-term neglect in education for old age strengthens negative behaviors in the elderly. Hence, one should look for ways leading to a change of one's own (present or future) living space for the better, ways leading to old age in its desirable essence. The aim of this is to show preparation for old age as an essential task of individuals and collectivity. In addition, the author hopes that the content presented in the study will give rise to thoughts about the readiness for Poles and Poles to shape their own future, and above all, readiness to take responsibility for themselves in old age.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Krzysztof Juszczak, Pomeranian University in Słupsk

PhD

References

Kilian M., Starzenie się społeczeństw wyzwaniem dla współczesnego świata, „Praca socjalna”, nr 1/2010.

Kokiel A., Wartości studentów pedagogiki w perspektywie zmian współczesnego społeczeństwa, (w:) Surina I. (red.), Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, Kraków 2010.

Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 2004.

Szukalski P., Przygotowanie do starości jako zadanie dla jednostek i zbiorowości, (w:) Szukalski P. (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Warszawa 2009.

Trafiałek E., Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce 2006.

Woźniak Z., Priorytety w programach gerontologicznych organizacji międzynarodowych i struktur europejskich jako przesłanka budowy polityki społecznej wobec starości i osób starszych, (w:) Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne, Kraków 2003.

Published
2012-02-12
How to Cite
Juszczak, K. (2012). Preparation to Old Age as the Task of Some People and Communities. Pedagogical Discourse, (11), 360-365. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/911