Historical and Graphical Analysis of the Cultural Content of Early Childhood Education

  • Svitlana Cherednichenko Pedagogical Institute Borys Grinchenko Kyiv University
Keywords: culture, cultural component content of preschool education, preschool education

Abstract

 The scientific researches (thesis) which deals with elements of cultural content of preschool education are analysed in the article. The question of cultural component content of preschool education has gained importance only in the mid 70-ies of the XXth century. The aspects of the problem have been studied by Ukrainian researchers. Attention is paid to the fact that since the mid 90-ies of XX century in the thesis besides cultural communication, cultural behavior and other elements of the cultural component are highlighted in the article. The most important problem in the research (thesis) is  Ukrainian national culture in its various manifestations. It is proved that the cultural component of the contents of preschool education is an important element in the development of preschool children.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Svitlana Cherednichenko, Pedagogical Institute Borys Grinchenko Kyiv University

Lecturer at the Department of Preschool Education

References

Алинкіна Д. Е. Розвиток мовленнєвих здібностей дошкільників у різному соціокультурному оточенні : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Д. Е. Алинкіна. – К., 2011. – 19 с.

Батухтіна О. Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. Г. Батухтіна. – К., 1999. – 232 л. – Бібліогр.: л. 164–194.

Бєлєнька Г. В. Виховання елементів культури праці у дітей старшого дошкільного віку: автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. В. Бєлєнька. – К., 1994. – 24 с.

Бондаренко Н. Б. Формування духовних цінностей у старших дошкільників засобами регіональної культурно-історичної спадщини : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / Н. Б. Бондаренко. – Луганськ, 2007. – 20 с.

Гавриш Н. В. Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Гавриш. – К., 2002. – 32 с.

Газіна І. О. Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.08 / І. О. Газіна. – К., 2008. – 20 с.

Горбатюк Н. М. Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини XIX – XX століття : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Горбатюк. – Кіровоград, 2009. – 20 с.

Гупан Н. М. Розвиток історії педагогіки в Україні (історіографічний аспект) : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Гупан. – К., 2001. – 39 с.

Донченко О. В. Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку в педагогічній думці України (кінець XIX – початок ХХ ст.) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Донченко. – Х., 2005. – 21 с.

Кадирова Л. І. Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку на традиціях етнопедагогіки кримських татар : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.08 / Л. І. Кадирова. – О., 2009. – 20 с.

Лаппо В. В. Формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю засобами етнокультури (на прикладі гуцульського етнорегіону) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.08 / В. В. Лаппо. – К., 2008. – 20 с.

Міщенко Н. І. Етнопсихологічні чинники виникнення особистісних проблем дитини : автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.05 / Н. І. Міщенко. – К., 2002. – 19 с.

Мустафаєва З. І. Виховання дошкільників засобами етнопедагогіки у кримськотатарських сімʼях : автореф. дис ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / З. І. Мустафаєва. – К., 2001. – 19 с.

Редькіна Л. І. Формування народознавчих уявлень у дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення їх з народними традиціями Криму : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. І. Редькіна. – О., 1996. – 24 с.

Роганова М. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.08 / М. В. Роганова. – К., 2001. – 20 с.

Семчук С. І. Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.08 / С. І. Семчук.– Одеса : Б/в, 2010.– 21 с.

Федорова М. В. Виховання культури поведінки у дітей 6-7 років життя (в умовах НВК «школа – дитячий садок» : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / М. В. Федорова. – К., 2005. – 21 с.

Яницкая Е. Ю. Воспитание культуры общения у детей старшего дошкольного возраста в условиях семьи и детского сада : дис. ... канд. пед. наук / Е. Ю. Яницкая. – К., 1983. – 210 с.

Published
2013-10-09
How to Cite
Cherednichenko, S. (2013). Historical and Graphical Analysis of the Cultural Content of Early Childhood Education. Pedagogical Discourse, (15), 734-738. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/950