Основні риси перекладу юридичного тексту (на матеріалі німецькомовної комунікації)

  • Тетяна Пєшкова Хмельницький національний університет
Ключові слова: юридичний німецькомовний текст, офіційна комунікація, комунікативний результат, перекладач, переклад

Анотація

У статті аналізуються основні риси перекладу юридичного німецькомовного тексту, зосереджено увагу на ролі перекладача, від якої залежить прагматичний результат, сприйняття та вплив на реципієнтів. Наведені приклади перекладу доводять, що логічність, формальність, граматична стабільність, шаблонність є основними рисами перекладу юридичного німецькомовного дискурсу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Пєшкова, Хмельницький національний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Каде О. Проблемы перевода в свете теории коммуникации // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: сб. ст. Москва: Междунар. отношения, 1978. С. 69-90.

Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія та практика перекладу (німецька мова) : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Вінниця : Нова книга, 2006. 592 с.

Чередниченко О. Про мову і переклад. Київ : Либідь, 2007. 248 с.

Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы аспекты. . Москва: Книжный дом «Либроком», 2009. 216 с.

Опубліковано
2020-09-30
Розділ
Мовознавство