Methodological Issues of the System of Formation Informatical Readiness of Future Interpreters in Universities

  • Yevhen Dolynskyi Khmelnytskyi National University
Keywords: informatical readiness, training of future translators, information technologies

Abstract

The relevance of the article is characterized by the current needs of information society in the preparation of informative competent professionals, particularly in the field of translation. The article considers the scientific, social and educational views on the formation of informative readiness of future interpreters in higher education. The problem of using of information technologies in teaching is analyzed. Methodological issues of the system of formation informatical readiness of future interpreters in universities are considered. The necessity of future translators using information and communication technologies in the system of professional education, forming of their informative readiness are analyzed.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Yevhen Dolynskyi, Khmelnytskyi National University

assistant professor of the department of interpreting, Candidate of pedagogics, assistant professor

References

Bykov V. Yu. Metodolohichni ta metodychni osnovy stvorennya i vykorystovuvannya elektronnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia, Kompiuter u shkoli ta simi, 2012, Volume 3, pp. 3–6.

Kartashova L. A. Tsili i zmist navchannia osnov informatyky u pedahohichnomu linhvistychnomu universyteti, Problemy, zavdannya ta perspektyvy shkilnoi doprofilnoi i profilnoi osvity z informatsiyno-tekhnolohichnoho profiliu : materialy vseukr. seminaru-praktykumu (m. Kyiv, 25–27 kvit. 2005 r.). Kyiv, 2005, pp. 49–51.

Kataieva Ye. Yu. Informatsiina tekhnolohiia avtomatyzovanoho navchannia ta kontroliu znan v upravlinni uchbovym protsesom : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk : spets. 05.13.06 – Informatsiini tekhnolohii / Ye. Yu. Katayeva. Cherkasy, 2004, 18 p.

Lapinskyi V. V. Pidhotovka studentiv pedahohichnykh spetsialnostei do interaktyvnoho navchannia z vykorystanniam suchasnykh aparatno-prohramnykh zasobiv, Vyshcha osvita Ukrainy, 2012, Volume 3 (46). Kyiv, Vyshcha osvita Ukrayiny, 2010. – Issue 3. Tematychnyi vypusk «Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii», pp. 481–492.

Realni kroky do informatyzatsii osvity. Iz saytu Uryadovyi portal [Elektronnyi resurs]. Tematychni materialy Realnyi sektor ekonomiky – Informatsiyni tekhnolohii ta telekomunikatsii – Analityka – Realni kroky do informatyzatsii osvity. – Rezhym dostupu : http://www.kmu.gov.ua.
Published
2014-03-13
How to Cite
Dolynskyi, Y. (2014). Methodological Issues of the System of Formation Informatical Readiness of Future Interpreters in Universities. Pedagogical Discourse, (16), 51-54. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/364