and Local History Work in the Modern School: Challenges of the Present

  • Inna Shorobura Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: tourism, tourist and local history work, tour, trip, expedition, relay race, modern school

Abstract

Peculiarities of tourist and local history work, conditions of organization and its kind in the modern school are studied in the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Inna Shorobura, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Rector

References

Биржаков М. Б. Введение в туризм / М. Б. Биржаков. – СПб. : Издательский торговий дом „Тера”, 1999. – 192 с.

Гнатюк В. М. Управління системою виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / В. М. Гнатюк. – К., 2000. – 16 с.

Гончаренко С. У. Проблеми індивідуалізації процесу навчання / С. У. Гончаренко, В. М. Володько // Педагогіка і психологія. – № 1 (6). – К., 1995. – С. 63–71.

Кондрацька Л. А. Теорія і технологія культурологічної підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Л. А. Кондрацька. – Тернопіль, 2004. – 40 с.

Коссак Г. М. Формування особистісного досвіду старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / Г. М. Коссак. – Тернопіль, 2005. – 20 с.

Крачило М. П. Краєзнавство та туризм : навч. посіб. / М. П. Крачило. – К. : Вища школа, 1994. – 134 с.

Лопатинська В. В. Формування гуманістичних цінностей підлітків у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / В. В. Лопатинська. – К., 2007. – 20 с.

Поліщук Ю. Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Ю. Й. Поліщук. – Луганськ, 2006. – 42 с.

Published
2012-01-26
How to Cite
Shorobura, I. (2012). and Local History Work in the Modern School: Challenges of the Present. Pedagogical Discourse, (11), 357-360. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/910